Başında o olan 2 harfli 9 kelime var. O harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde o harfi olan kelimeler listesine ya da sonu o harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında o bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OH

 1. [ünlem] Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten bir söz
  • "Oh, hele şükür! Hepsinin ellerinden kurtulduk." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Mahalleli bir oh çekti bu hâlleri işitince." (Yaşar Nabi Nayır)
  • "Oh olsun, benim sözümü dinlemedin!"

ON

 1. [isim] Dokuzdan sonra gelen sayının adı
  • "Haftada iki gün oruç tutmazsan on parmağım boğazında olsun, dedi." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "On parmağınızda on kara, iftira üstüne iftira çalıyorsunuz." (Tarık Buğra)
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı
 3. [sıfat] Dokuzdan bir artık

OF

 1. [ünlem] Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz
  • "Of, bıktım artık! Of, kolum acıdı! Bu da ne karışık bir rüya imiş, diye söyleniyordu." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Yusuf gözlerine mil çekilirken of bile demedi." (Yahya Kemal)
  • "Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır." (Halk türküsü)

OY

 1. [isim] Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
  • "Aday kim olursa olsun, şimdi rahatlıkla menfi oy kullanabilirdi." (Haldun Taner)
 2. Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı
 3. Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih

OT

 1. [isim] Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler
  • "Etrafımızda uzun otlar, yalçın kayalar vardı." (Aka Gündüz)
 2. [sıfat] Bu bitkilerle yapılmış veya bu bitkilerle doldurulmuş
  • "Ot minder."
 3. Zehir
 4. İlaç
 5. Esrar

OM

 1. [isim] Kemiklerin toparlak ucu

OD

 1. [isim] Ateş
  • "Yaz bahar ayında bir od verdiler / Yandım gittim ala karlı dağ iken." (Karacaoğlan)

OK

 1. [isim] Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
  • "Affedersiniz, beni burada görürse kızar, diye ok gibi fırladı." (Burhan Felek)
  • "Amcam, beni bir kahraman gibi müdafaaya çalıştı, çalmadığı kapı bırakmadı. Fakat ok yaydan çıkmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Yön göstermek amacıyla belli yerlere konulabilen, oka benzer işaret
 3. At arabası, kağnı vb. araçlarda koşum hayvanlarının bağlandığı ağaç
  • "Dörtnala koşan bir yük arabasının oku böğrüme çarptı." (Ömer Seyfettin)
 4. Bir dairede bir kirişin ortasında bu kirişi gören yayın ortasına indirilen doğru parçası

OL

 1. [sıfat] O gösterme sıfatı
  • "Dedi gördüm ol habibin anasın" (Süleyman Çelebi)
 2. [zamir] O gösterme zamiri

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü