Normalleştirmek

  1. [-i] Normal duruma getirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Normalleştirmek kelimesi baş harfi n son harfi k olan bir kelime.Başında n sonunda k olan kelimenin birinci harfi n , ikinci harfi o , üçüncü harfi r , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi l , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k . Başı n sonu k olan 15 harfli kelime.