Başında ne olan 6 harfli 39 kelime var. Ne ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ne olan kelimeler listesine ya da sonu ne ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ne bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EN, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NEBBAŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mezar soyguncusu

NEBEVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Peygamberle ilgili, peygambere ilişkin

NEPTÜN
...
NEREDE

 1. [zarf] Hangi yerde?
  • "Bu kadın nerede imiş, babası onu nerede görmüş?" (Memduh Şevket Esendal)
  • "Senin filozofluğun nerede kaldı?" (Ömer Seyfettin)
  • "O kendisi bilmez, nerede kaldı ki başkasına öğretsin."
  • "Ben nerede sen orada."
 2. [ünlem] "İmkânsız" anlamında bir söz
  • "Sözde hislerimi, hatıralarımı günü gününe yazacaktım. Nerede!" (Ömer Seyfettin)

NESREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Nesir olarak, düz yazı olarak

NEZGEP

 1. [isim] Başa takılan bürgü ve saçları tutmaya yarayan üzerinde eski Türk motifleri bulunan başlık

NEFRİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Böbrek iltihabı

NEKTAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
 2. Meyvenin özü
 3. Bal özü

NEOJEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üçüncü zamanın bölündüğü dört büyük devirden son ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan sistem
 2. [sıfat] Bu sistemle ilgili

NESNEL

 1. [sıfat] Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
 2. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif
 3. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif

NEHARİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gündüzlü
  • "En arka sırada, derslerde nadiren gözüken bir nehari talebe yalnız başına oturuyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [zarf] Gündüzlü olarak

NEBATİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bitki ile ilgili, bitkisel

NEODİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 60, atom ağırlığı 144,3, yoğunluğu 6,96 olan, seryumdan daha sert bir element (simgesi Nd)

NEŞTER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak

NEMRUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı

NEVTON

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Uluslararası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye karede 1 m'lik bir ivme veren güç birimi

NEKAİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Eksiklikler, noksanlıklar

NEŞİDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir toplulukta okunmaya değer şiir
  • "Neşidesini okurken, birdenbire bir açılışı, bir derinleşmesi vardır." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Atasözü gibi kullanılan beyit veya dize

NERVÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir veya iki milimlik pili
 2. Direnci artıran çıkıntı
  • "Bazı demirlerin üzerinde nervür vardır."

NEŞREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Yayım yoluyla

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü