Başında na olan 5 harfli 53 kelime var. NA ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde na olan kelimeler listesine ya da sonu na ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NANİK

 1. [isim] Başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan alay işareti

NASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
  • "Ellerinde nasır, yüzlerinde nur / Yarına ümitle yürüyenlere / Bir selam uçuralım." (Orhan Veli Kanık)
  • "Tütün alıcılarının nasırına basmamak, gölgelerini bile çiğnemeden dolanıp da geçmek gerektiğini biliyordu." (Necati Cumalı)

NAHAK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Haksız, gereksiz
  • "Talihin sana bilasebep verdiği nahak bir mükâfatın kıymetini takdir edemiyorum." (Ömer Seyfettin)

NAKİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kavmin, kabilenin başkanı veya onun vekili
 2. Bir tekkede en yaşlı derviş veya dede

NAZLI

 1. [sıfat] Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, ısrar bekleyen, işveli, edalı
  • "Nazlı mı nazlı, süzüm süzüm süzülen bir kız çocuğuydu." (Tarık Buğra)
 2. Üstüne titrenilen, değer verilen
  • "Ben çocukluğumdan beri gayet nazlı büyüdüm." (Peyami Safa)
 3. Özen isteyen, nazik
 4. Sağlığını, dayanıklılığını çabuk yitiren

NAKIS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
 2. Özrü, kusuru olan
 3. [isim] Eksi
 4. Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan biçimde
  • "Nakıs kalan bilgilerimizi ikmale uğraşırlar." (Hüseyin Cahit Yalçın)

NASIP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Atama

NAMLI

 1. [sıfat] Ünlü, tanınmış
  • "Namlı müzelerin hepsi bazı evleri büyük bir önemle sunarlar." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)

NAKDİ
...
NAÇİZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Değersiz, önemsiz
  • "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." (Atatürk)

NAZIM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan uyaklı söz dizisi, manzume, şiir, koşuk

NAHİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zayıf, cılız, çelimsiz
  • "Elleri çok ince, lades kemiklerinden yapılmış gibi nahif parmaklar..." (Peyami Safa)

NAFTA

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Petrolden 100-250 °C arasında damıtılan ürün

NAKŞİ
...
NAŞİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yayımcı
 2. [sıfat] Yayan, saçan

NAMLU

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tüfek, tabanca, top vb. ateşli silahların ucunda bulunan boru biçimindeki parça
 2. Kasatura, kılıç, meç, bıçak vb. kesici silahların uzun ve keskin bölümü

NAKİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Para, akçe
 2. Kullanılması hemen mümkün olan para, peşin para, likit

NAMUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık
  • "Öyleyse evvela, senin istediğin dava görülmüş olur. Yani hırsız olmadığın meydana çıkar. Namusun temizlenmiş olur." (Ömer Seyfettin)
 2. Dürüstlük, doğruluk

NAMAZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenen kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat
  • "İki rekât namazı nerede olsa kılarız." (Peyami Safa)
  • "Bu adamlar birer ikişer gidip bir odada namazlarını kıldılar, gene geldiler." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Arabalar uzaktan görününce köyüne, adamına göre kâh derviş, kâh sofu olur, hemen namaza dururdu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bir akşam uyudu / Uyanmayıverdi / Aldılar götürdüler / Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü." (Orhan Veli Kanık)

NASIL

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [zarf] Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz
  • "Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Acele etmez ağırdan alır, nasıl ki bu akşam da ağırdan alıyor." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Nasıl olmuşsa gece anam şişenin kırıldığının farkına varmamış." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ölüm nasıl olsa gelecek diye düşündü." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz
  • "Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?" (Orhan Seyfi Orhon)
 3. İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz
  • "Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?"
  • "Okula nasıl gitmez!"
 4. Ne kadar çok
  • "Seni nasıl seviyorum."
 5. Elbette, kesinlikle
  • "Bak nasıl sınıfını geçecek!"
 6. "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz
  • "Nasıl, kitap kiminmiş?"
 7. "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz
  • "Nasıl, bir daha söyler misiniz?"
 8. [sıfat] Ne gibi, ne türlü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü