Başında n olan 6 harfli 104 kelime var. N harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde n harfi olan kelimeler listesine ya da sonu n harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NESREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Nesir olarak, düz yazı olarak

NEYZEN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ney üfleyici, ney çalan kimse

NEOJEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üçüncü zamanın bölündüğü dört büyük devirden son ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan sistem
 2. [sıfat] Bu sistemle ilgili

NORMAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun
  • "Atatürk'ün normal zamanlarda insana okşamak arzusu veren ipek gibi saçları, birdenbire yelelenirdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. [isim] Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum
 3. [isim] Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme

NOSYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kavram

NAKDEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Para olarak
  • "Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak ödenir." (Anayasa)
 2. Peşin olarak

NARVEN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Karaağaç

NOBRAN

 1. [sıfat] Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
  • "Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma." (Sait Faik Abasıyanık)

NEKTAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
 2. Meyvenin özü
 3. Bal özü

NUMUNE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Göstermelik
  • "Ahlak bozukluğu adına ne kadar rezillik varsa her biri için orada numuneler bulunabilir." (Ahmet Rasim)

NEVTON

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Uluslararası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye karede 1 m'lik bir ivme veren güç birimi

NEREYE

 1. [zarf] Hangi yere?
  • "Kitabı nereye koydun?"

NURHAK
...
NERGİS

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Nergisgillerden, çiçekleri ayrı veya bir kök sap üzerinde şemsiye durumunda, açılmadan önce bir yenle örtülü bulunan ve bazı türlerinde beyaz, bazılarında sarı renkte, 20-80 cm yükseklikte, soğanlı bir süs bitkisi (Narcissus)

NAKZEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Bozarak

NURSUZ

 1. [sıfat] Saygı uyandırmayan, sevimsiz

NAZMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Şiir olarak

NEKAİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Eksiklikler, noksanlıklar

NİSYAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Unutma
  • "Resmî vesikalar toplanıp tasnif edilir ve nisyandan kurtulabilir." (Yahya Kemal Beyatlı)

NAMINA

 1. [zarf] Adına, kendisine
  • "Bunlardan bazıları kitapçı tarafından kendi namına saklanmıştır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Yerine, olarak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü