Başında n olan 5 harfli 136 kelime var. N harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde n harfi olan kelimeler listesine ya da sonu n harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NAMAZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenen kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat
  • "İki rekât namazı nerede olsa kılarız." (Peyami Safa)
  • "Bu adamlar birer ikişer gidip bir odada namazlarını kıldılar, gene geldiler." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Arabalar uzaktan görününce köyüne, adamına göre kâh derviş, kâh sofu olur, hemen namaza dururdu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bir akşam uyudu / Uyanmayıverdi / Aldılar götürdüler / Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü." (Orhan Veli Kanık)

NİSAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yılın otuz gün süren, dördüncü ayı, april

NEZİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Temiz, temiz ahlaklı

NİYAZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yalvarma, yakarma
  • "Şeyh, sonu gelmez bir ibadet ve niyaz hâlinde, gözleri kapalı, okuyor, üflüyordu." (Refik Halit Karay)

NİPEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça

NEDİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arkadaş, yakın dost
 2. Yüksek makamdaki kişileri hoş sözlerle, güzel fıkra ve hikâyelerle eğlendiren kimse

NAKİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kavmin, kabilenin başkanı veya onun vekili
 2. Bir tekkede en yaşlı derviş veya dede

NEDEN

 1. [isim] Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep
  • "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor." (Atilla İlhan)
 2. [zarf] Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin
  • "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?" (Haldun Taner)
 3. Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet

NESİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuşak
  • "Bu nesil öyle zamanlar geçirdi ki doğduğuna lanet etti." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Oralarda nesli tükenmiş sandığımız âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Hayvanlarda döl

NONOŞ

 1. [isim] Sevgi sözü
 2. Homoseksüel erkek

NİSAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kadınla ilgili
  • "Nisai hastalık."
 2. Kadın hastalıkları ile ilgili
 3. Kadınsı

NİSPİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Birbirine göre (olan), önceki duruma göre
  • "Bugün hastada nispi bir iyileşme var."
 2. Göreceli
  • "Zenginlik, fukaralık nispi durumlardır."

NİHAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İşi sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu

NİCEL

 1. [sıfat] Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif

NOKRA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büveleğin sebep olduğu, genellikle davar ve sığırlarda, seyrek olarak insanlarda rastlanan, ortası delik şişkinliklerle tanınan hastalık

NEBZE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Az şey, az

NEŞET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkma, ileri gelme

NASIP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Atama

NANAY

 1. [isim] Yok
  • "Bende para nanay."

NATÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tabiat, doğa

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü