Mukavemetsizlik

  1. [isim] Mukavemetsiz olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Mukavemetsizlik kelimesi baş harfi m son harfi k olan bir kelime.Başında m sonunda k olan kelimenin birinci harfi m , ikinci harfi u , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi v , altıncı harfi e , yedinci harfi m , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi s , onbirinci harfi i , onikinci harfi z , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k . Başı m sonu k olan 15 harfli kelime.