Sonunda miş olan 22 kelime var. MİŞ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde miş olan kelimeler listesine ya da başında miş olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İŞİTİLMEMİŞ

10 Harfli Kelimeler

GÖRÜLMEMİŞ

9 Harfli Kelimeler

BOŞVERMİŞ, ÇOKBİLMİŞ, KARAYEMİŞ

8 Harfli Kelimeler

BİTİRMİŞ, GELİŞMİŞ, GÖRMEMİŞ, SEÇİLMİŞ, YETİŞMİŞ

7 Harfli Kelimeler

EZİLMİŞ

6 Harfli Kelimeler

BİLMİŞ, GEÇMİŞ, KİŞMİŞ, NEYMİŞ, ÖDEMİŞ, YETMİŞ5 Harfli Kelimeler

ÇEMİŞ, ERMİŞ, HAMİŞ, YEMİŞ

4 Harfli Kelimeler

EMİŞ


Kelime bulma makinesi

M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İM, İŞ, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İŞİTİLMEMİŞ

 1. [sıfat] O güne değin duyulmamış, şaşılacak, olağan dışı

GÖRÜLMEMİŞ

 1. [sıfat] O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
  • "Görülmemiş bir olay."

BOŞVERMİŞ

 1. [sıfat] Aldırmaz, umursamaz (kimse)

KARAYEMİŞ

 1. [isim] Taflan

ÇOKBİLMİŞ

 1. [sıfat] Her şeye aklı eren, zeki, akıllı
  • "Ama bunun lafını bile etmiyor, çokbilmiş görünmek istemez." (Tarık Buğra)
 2. Çıkarını bilen, kurnaz
  • "O ne çokbilmiş bir kadın." (Haldun Taner)

GÖRMEMİŞ

 1. [sıfat] Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan

YETİŞMİŞ

 1. [sıfat] Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
  • "Anadolu'da arif derler, bir halk yetişmişi vardır." (Falih Rıfkı Atay)

GELİŞMİŞ

 1. [sıfat] Gelişme gösteren

SEÇİLMİŞ

 1. [sıfat] Seçerek ayrılmış
  • "Seçilmiş hikâyeler."
 2. Aynı cinsten olan nesneler arasından iyi ve seçkin olanlar çıktıktan sonra geride kalanlar
  • "Bu seçilmiş kumaşların içinde iyileri de var."
 3. Seçimle işbaşına gelen

BİTİRMİŞ

 1. [sıfat] Bir bilim dalında veya başka bir alanda bilginin doruğuna ulaşmış (kimse)
 2. Bilgili, açıkgöz

EZİLMİŞ

 1. [sıfat] Ezik duruma gelmiş
  • "Çevremizi, ıslak bir ezilmiş ot kokusu sarmıştı." (Atilla İlhan)
 2. Kendisine baskı yapılmış, hakları elinden alınmış

YETMİŞ

 1. [isim] Altmış dokuzdan sonra gelen sayının adı
 2. Bu sayıyı gösteren 70, LXX rakamlarının adı
 3. [sıfat] Yedi kere on, altmış dokuzdan bir artık

KİŞMİŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Küçük taneli bir tür çekirdeksiz üzüm

BİLMİŞ

 1. [sıfat] Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan

ÖDEMİŞ
...
NEYMİŞ

 1. söylendiğine göre, güya
  • "Ne âlem çocuksun!"
  • "Onda para ne arar!"
  • "Sen burada ne arıyorsun, haydi çabuk eve!"
  • "Dar bir gün gelmiş, birinden üç beş kuruş almışım, bundan ne çıkar?" (Memduh Şevket Esendal)

GEÇMİŞ

 1. [sıfat] Geçme işini yapmış
  • "Geçmiş olsun ağabey, ne oldu sana böyle?" (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Zaman bakımından geride kalmış
  • "Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. Çürümeye yüz tutmuş
 4. [isim] Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi
  • "Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı." (Necati Cumalı)
 5. [isim] Arkada kalan hayat, mazi
  • "Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti." (Osman Cemal Kaygılı)
 6. [isim] Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları
  • "Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?" (Memduh Şevket Esendal)

YEMİŞ

 1. [isim] Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
  • "Ben biraz zeytin, biraz salata, biraz patates, biraz da yemişle doyarım." (Burhan Felek)
 2. İncir

ERMİŞ

 1. [isim] Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, eren, evliya, veli
  • "Anadolu ermişlerinin hikâyesini de kendine özgü üslubuyla anlatmıştır." (Nezihe Araz)

HAMİŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not
  • "Demir Bey mektubuna şu hamişi ilave etti." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü