Başında mele olan 19 kelime var. Mele ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde mele olan kelimeler listesine ya da sonu mele ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında mele bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

MELEZLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

MELEZLEŞTİRME

11 Harfli Kelimeler

MELEZLENMEK, MELEZLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

MELEZLEMEK, MELEZLENME, MELEZLEŞME

9 Harfli Kelimeler

MELEZLEME

8 Harfli Kelimeler

MELEŞMEK, MELEZLİK

7 Harfli Kelimeler

MELEKUT, MELEMEK, MELEŞME

6 Harfli Kelimeler

MELEKE, MELEME

5 Harfli Kelimeler

MELEK, MELES, MELEŞ, MELEZ


Kelime bulma makinesi

E E L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

ELEM, EMEL

2 Harfli Kelimeler

EL, EM, LE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MELEZLEŞTİRMEK

 1. [-i] Melez duruma getirmek

MELEZLEŞTİRME

 1. [isim] Melezleştirmek işi veya biçimi

MELEZLEŞMEK

 1. [nsz] Bir bitki başka bir bitki türünün çiçekleriyle döllenmek
 2. Yabancılaşmak

MELEZLENMEK

 1. [nsz] Melezleme işi yapılmak

MELEZLEMEK

 1. [-i] İki ayrı türü çiftleştirip birleştirmek

MELEZLEŞME

 1. [isim] Melezleşmek işi

MELEZLENME

 1. [isim] Melezlenmek işi

MELEZLEME

 1. [isim] Melezlemek işi

MELEZLİK

 1. [isim] Melez olma durumu, kırmalık
  • "Dinde de cemiyette de bu kırmalık, bu melezlik tuhaf oluyor." (Aka Gündüz)

MELEŞMEK

 1. [nsz] Birlikte melemek

MELEKUT
...
MELEŞME

 1. [isim] Meleşmek işi

MELEMEK

 1. [nsz] Koyun, kuzu veya keçi bağırmak

MELEME

 1. [isim] Melemek işi
 2. Koyun veya keçi sesi
  • "Uzaktan ağıla giren koyunlarla kuzuların telaşlı uzun melemeleri sessizliği parçalıyordu." (Halide Edip Adıvar)
 3. [sıfat] Ağırkanlı, rahatına düşkün

MELEKE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
  • "Tahmin yapmaya yapmaya ya bu melekem büsbütün körleşirse..." (Haldun Taner)
 2. Yeti
 3. Yelken makarası

MELEŞ

 1. [isim] İki kuzulu koyun

MELEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık, ferişte
  • "Kimi tarafları pek ince delikanlılar melek gibi kızları övüyorlardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Terbiyeli, uysal kimse
  • "Yanlarındaki kızlar ise sahici birer melekti." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Annem melekler gibi iyi kadındır." (Sait Faik Abasıyanık)

MELEZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
 2. Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse)
  • "Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Katışık, karışık
  • "Melez bir dil."

MELES

 1. [isim] Beli çökük at

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü