Sonunda mcu olan 16 kelime var. MCU ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde mcu olan kelimeler listesine ya da başında mcu olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

AKVARYUMCU

8 Harfli Kelimeler

MEFHUMCU, OLUŞUMCU, REFORMCU, SLALOMCU, TOPLUMCU

7 Harfli Kelimeler

DUYUMCU, HÜCUMCU, KOŞUMCU, KUYUMCU, TOHUMCU, TULUMCU, YORUMCU

6 Harfli Kelimeler

ATOMCU

5 Harfli Kelimeler

KUMCU, MUMCU


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AKVARYUMCU

 1. [isim] Akvaryum işiyle uğraşan kimse
 2. Bilim ve sanatı kullanarak akvaryum ortamında balık vb.ni besleyen kimse

REFORMCU

 1. [isim] Reform yanlısı, ıslahatçı

MEFHUMCU

 1. [isim] Mefhumlara bağlı kalan kimse

SLALOMCU

 1. [isim] Slalom yapan erkek veya kadın yarışçı

OLUŞUMCU

 1. [isim] Oluşumculuk yanlısı olan kimse

TOPLUMCU

 1. [isim] Toplumculuktan yana olan kimse veya görüş, sosyalist
  • "Toplumcu bir görüş, insanı bütün yanlarıyla ele almak zorundadır." (Selâhattin Hilav)

HÜCUMCU

 1. [sıfat] Hücum eden, saldıran
  • "Onun çıkardığı Yarım Ay'da yine pırıltılı, hücumcu yazıları ile güçlü bir kalem savaşçısı kesildi." (Haldun Taner)

DUYUMCU

 1. [isim] Duyumculuk yanlısı

TULUMCU

 1. [isim] Tulum çalan kimse

YORUMCU

 1. [isim] Yorum yapan kimse
  • "Buraya kadar naklettiklerin, hiçbir yorumcuya ihtiyaç göstermeksizin, kendi kendilerini açıklayabilecek bir nitelik taşımaktadır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

KUYUMCU

 1. [isim] Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe vb. süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci, cevahirci
  • "Kuyumcu vitrini önünde nadir bir zümrüdü seyrettiğim sırada yanıma sokulmuş..." (Hüseyin Cahit Yalçın)

TOHUMCU

 1. [isim] Tohum yetiştiren veya satan kimse

KOŞUMCU

 1. [isim] Araba hayvanlarının kayış bölümünü yapan kimse

ATOMCU

 1. Atomla uğraşan kimse

KUMCU

 1. [isim] Kum getirip satan kimse

MUMCU

 1. [isim] Mum yapan veya satan kimse
 2. Yeniçeri Ocağında çavuşlardan sonra gelen, yeniçeri ağasına bağlı on iki subaydan her biri
 3. Fitilli tüfek kullanan asker

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü