Sonunda mci olan 38 kelime var. MCİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde mci olan kelimeler listesine ya da başında mci olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

BELİRLENİMCİ

11 Harfli Kelimeler

DEĞİŞİNİMCİ, ELEŞTİRİMCİ, YENİLEŞİMCİ

9 Harfli Kelimeler

BİLİŞİMCİ, BİRİKİMCİ, BİTİRİMCİ, DENETİMCİ, DENEYİMCİ, GELİŞİMCİ, GETİRİMCİ, GİRİŞİMCİ, İZLENİMCİ

8 Harfli Kelimeler

DERLEMCİ, DEVRİMCİ, EĞİTİMCİ, ESKRİMCİ, GÖZLEMCİ, TAKDİMCİ, TURİZMCİ

7 Harfli Kelimeler

BADEMCİ, BİÇİMCİ, BİLİMCİ, ÇEKİMCİ, ÇİZİMCİ, DÖŞEMCİ, EVRİMCİ, EYLEMCİ, GİZEMCİ, İŞLEMCİ, KESİMCİ, KİLİMCİ, LEHİMCİ, RESİMCİ

6 Harfli Kelimeler

ADEMCİ, ALEMCİ, FİLMCİ5 Harfli Kelimeler

YEMCİ


Kelime bulma makinesi

C M İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

CİM

2 Harfli Kelimeler

İM, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BELİRLENİMCİ

 1. [isim] Belirlenimcilik yanlısı olan kimse, gerekirci, determinist

DEĞİŞİNİMCİ

 1. [isim] Değişinimcilik yanlısı, mutasyonist

ELEŞTİRİMCİ

 1. [isim] Eleştirimcilikle ilgili olan kimse

YENİLEŞİMCİ

 1. [isim] Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemleri kullanılmaya başlayan kimse

BİLİŞİMCİ

 1. [isim] Bilişim alanında uzman kişi

İZLENİMCİ

 1. [isim] İzlenimcilik yanlısı olan sanat veya sanatçı, empresyonist
 2. [sıfat] Kesin bir doğruluğu olmayıp duyumlara, izlenime dayanan

GELİŞİMCİ

 1. [isim] Gelişim gösteren kimse
 2. İlerleyen kimse

DENETİMCİ

 1. [isim] Denetim işini yapan kimse

DENEYİMCİ

 1. [isim] Deneyimi ön plana çıkaran kimse

GETİRİMCİ

 1. [isim] Getirim sağlayan şey veya kimse

GİRİŞİMCİ

 1. [isim] Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis
 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis

BİRİKİMCİ

 1. Tasarruf yapan kimse, para vb. değerli şeyleri biriktiren kimse

BİTİRİMCİ

 1. [isim] Barbut kahvesi işleten, barbut oynatan kimse

DEVRİMCİ

 1. [isim] Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapan kimse
 2. Devrim yapan veya devrime bağlı olan kimse, ihtilalci
 3. İnkılapçı kimse

GÖZLEMCİ

 1. [isim] Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
 2. Bir konferans, kongre vb.ne katılan, genellikle söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit
 3. Gözlemevinde gözlem yapan kimse, rasıt
 4. Teleskop
 5. Bir karşılaşmayı izleyip kurallara uyulup uyulmadığını bildiren rapor yazmakla görevli kimse

TAKDİMCİ

 1. [isim] Tanıtmacı
 2. Sunucu

ESKRİMCİ

 1. [isim] Eskrim yapan kimse, kılıç oyuncusu

EĞİTİMCİ

 1. [isim] Eğitim işiyle uğraşan kimse, terbiyeci, pedagog

TURİZMCİ

 1. [isim] Turizm işleriyle uğraşan kimse

DERLEMCİ

 1. [isim] Koleksiyoncu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü