Başında m olan 5 harfli 333 kelime var. M harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde m harfi olan kelimeler listesine ya da sonu m harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında m bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MEZUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir okulu bitirerek diploma almış (kimse)
  • "Olsa olsa sanat enstitüsü mezunudur." (Haldun Taner)
 2. İzin almış, izinli
  • "Vedia'dan öğrendim, seyahate çıkacakmışsınız, mezunmuşsunuz." (Peyami Safa)
 3. Bir iş için yetki verilmiş, yetkili
  • "Bunu yapmaya mezun değilim."

MURİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Miras bırakan

MASNU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sanatla yapılmış (ürün)
 2. Aslı olmayan, uydurma, yapma, düzme, düzmece, sahte

MATİZ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] İki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işi

MOTEL

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka gereksinimlerini karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel

MUZIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sağlığı bozan
 2. Zararlı
 3. Yaramaz, cinsel gelişmeye zararlı
 4. Her şeyi bozan, karıştıran (çocuk)

MÜMİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
 2. [isim] Müslüman
  • "Koca Mustafapaşa ücra ve fakir İstanbul / Ta Fetih'ten beri mümin, mütevekkil, yoksul." (Yahya Kemal Beyatlı)

MAKUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Akla uygun, akıllıca
  • "Makul bir düşünce."
  • "Öyle bir gazetenin yazarına da biraz daha makul, biraz daha dürüst, biraz daha geniş düşünceli olmak yaraşır." (Orhan Veli Kanık)
 2. Akıllıca iş gören, mantıklı
  • "Makul bir adam."
 3. Belirli
  • "Tutuklanan kişilerin makul süre içinde yargılanmayı ... isteme hakları vardır." (Anayasa)
 4. Aşırı olmayan, uygun, elverişli
  • "Ev için makul bir fiyat istedi."

MAZOT

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Yakıt olarak kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biri, motorin

MİYAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
 2. Ölçüt, ölçü
  • "Pakize bu son fikri fazla beğenmişti ve itiraf edeyim ki Pakize'nin zevki benim için bir çeşit miyar olmuştu." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 3. Ayıraç

MAKAK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Güneydoğu Asya'da yaşayan kuyruklu bir maymun (Macacus)

MÜMAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dokunan, temas eden
 2. [isim] Teğet

MADİK

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
 2. Dolap, hile
  • "Gazetecilerin pintiliklerinden, kitapçıların madiklerinden uzak ve serbest yaşıyorum." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

MAKAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mevki, kat, yer
  • "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi

MALAZ

 1. [isim] Sulak yer
 2. Sürülmemiş, ot bürümüş toprak
 3. Su altında kalan, su basmış tarla

MAYNA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yelken indirme, fora karşıtı
  • "... filikalarını mayna etmişlerdi." (Atilla İlhan)
 2. Bırakılma, son verilme
  • "Kavga mayna oldu."
 3. [ünlem] "İndir" anlamında bir seslenme sözü
  • "Martı'ya beş metre kala "Mayna!" diye bağrıldı." (Halikarnas Balıkçısı)

MUHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş
 2. Kitabın sırt kâğıdı ile mukavvasının arasında isteka ile bastırılarak oluşturulmuş hafif çukurluk

MUZSU

 1. [sıfat] Muzu andıran, muza benzeyen, muz gibi

MARON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kestane rengi
 2. [sıfat] Bu renkte olan

MUSKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne, yazılı kâğıt vb., hamaylı
  • "İnsan, üstünde tercihen boynunda mutlaka bir muska taşımalıydı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Üçgen biçiminde katlanmış olan şey

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü