Başında m olan 13 harfli 86 kelime var. M harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde m harfi olan kelimeler listesine ya da sonu m harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında m bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MARSIVANEŞEĞİ

 1. [isim] Geri zekâlı, çok kaba ve aptal kimse

MIKNATISLANMA

 1. [isim] Mıknatıslanmak işi

MADALYASIZLIK

 1. [isim] Madalyasız olma durumu

MİKROBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikropları konu alan bilim dalı

MİNYATÜRLEŞME

 1. [isim] Minyatürleşmek durumu

MELEZLEŞTİRME

 1. [isim] Melezleştirmek işi veya biçimi

MÜZAKERECİLİK

 1. [isim] Müzakereci olma durumu

MODERNİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çağdaşlaşma

MİLİTANLAŞMAK

 1. [nsz] Militan olmak, militan durumuna girmek

MİLLİYETÇİLİK

 1. [isim] Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk
  • "Bu şüphe, bu hayal sukutu beni çok geçmeden sert ve mutaassıp bir milliyetçiliğe atacaktı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MANTARDOĞURAN

 1. [sıfat] Mantarlaşmış hücreler oluşturacak mantar tabakasını doğuran (büyütken doku)

MERKEZİLEŞMEK
...
MONOTONLAŞMAK

 1. [nsz] Monoton duruma gelmek

MENFAATPERVER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkarcı
  • "Şimdiye kadar eğilmeyen boynunu menfaatperver, hesapçı bir zahit gibi büktü." (Ömer Seyfettin)

MUTLULANDIRMA

 1. [isim] Mutlulandırmak işi

MERAKLANDIRMA

 1. [isim] Meraklandırmak işi

MÜTEHASSISLIK

 1. [isim] Uzmanlık

MASKARALANMAK

 1. [nsz] Maskaralık etmek
 2. Şerefsiz, haysiyetsiz ve gülünç davranışlarda bulunup herkesin eğlencesi olmak

MERHABALAŞMAK

 1. [nsz] Birini merhaba sözüyle esenlemek

MEDYUNUŞÜKRAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Teşekkür borçlu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü