Başında mün olan 55 kelime var. Mün ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde mün olan kelimeler listesine ya da sonu mün ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında mün bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

MÜNASEBETSİZLİK

13 Harfli Kelimeler

MÜNASEBETİYLE

12 Harfli Kelimeler

MÜNASEBETSİZ, MÜNECCİMBAŞI

11 Harfli Kelimeler

MÜNASEBETLİ, MÜNECCİMLİK, MÜNEKKİTLİK

10 Harfli Kelimeler

MÜNAFIKLIK, MÜNAKAŞALI, MÜNAVEBELİ, MÜNDERECAT, MÜNFERİDEN, MÜNHASIRAN, MÜNTEHABAT

9 Harfli Kelimeler

MÜNAKALAT, MÜNASEBAT, MÜNASEBET

8 Harfli Kelimeler

MÜNAKALE, MÜNAKASA, MÜNAKAŞA, MÜNAVEBE, MÜNAZARA, MÜNDEMİÇ, MÜNDERİÇ, MÜNEBBİH, MÜNECCİM, MÜNEKKİT, MÜNEVVER, MÜNEZZEH, MÜNFERİT, MÜNFESİH, MÜNHARİF, MÜNHASIR, MÜNHEZİM, MÜNKESİR, MÜNTEHAP, MÜNTEHİP, MÜNTEHİR, MÜNTESİP, MÜNTEŞİR

7 Harfli Kelimeler

MÜNACAT, MÜNAFIK, MÜNASİP, MÜNAZAA, MÜNFAİL, MÜNHANİ, MÜNŞEAT, MÜNTEHA, MÜNZEVİ

6 Harfli Kelimeler

MÜNADİ, MÜNCER, MÜNHAL, MÜNHAT, MÜNKİR

5 Harfli Kelimeler

MÜNŞİ


Kelime bulma makinesi

M N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

NÜ, ÜN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜNASEBETSİZLİK

 1. [isim] Münasebetsiz olma durumu veya münasebetsiz davranış, saygısızlık
  • "Bir daha böyle münasebetsizlik yapmayacağına yemin etmesi şartıyla karımı affettim." (Reşat Nuri Güntekin)

MÜNASEBETİYLE

 1. [zarf] Dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla, ilgisinden dolayı

MÜNECCİMBAŞI

 1. [isim] Saray hizmetinde bulunan bilginlerden gök bilimiyle uğraşanlara verilen unvan

MÜNASEBETSİZ

 1. [sıfat] Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin
  • "Münasebetsiz bir davranış."
 2. Ters, aksi
  • "Hep böyle münasebetsiz sıralarda beni arar." (Necati Cumalı)
 3. Yakışıksız iş gören, sıra, saygı gözetmeyen (kimse)
  • "Doğrusu kızın huyunu bozan, bütün bu münasebetsiz kimselerdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MÜNEKKİTLİK

 1. [isim] Eleştirmenlik, eleştirmecilik

MÜNECCİMLİK

 1. [isim] Yıldız falcılığı

MÜNASEBETLİ

 1. [sıfat] İlişiği olan, ilişkili
 2. Uygun, yakışık alan

MÜNTEHABAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Seçmeler

MÜNAVEBELİ

 1. [zarf] Sırayla, dönüşümlü olarak, nöbetleşe

MÜNAFIKLIK

 1. [isim] Arabozanlık

MÜNFERİDEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Tek başına, yalnız olarak

MÜNDERECAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçindekiler

MÜNAKAŞALI

 1. [sıfat] Münakaşası olan, içinde veya üzerinde münakaşa edilen

MÜNHASIRAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Yalnız, özellikle
  • "Kendisi münhasıran bu işle uğraşır."

MÜNASEBAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İlgiler, ilişkiler

MÜNAKALAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ulaştırma

MÜNASEBET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İlişik, ilişki, ilinti
  • "İzmir'den ordunun başından ve temasa geldiğim siyasi münasebetlerden uzaklaşamazdım." (Atatürk)
  • "Onunla temas ve münasebete girmektense hiçbir şey yapmamayı ve hazır paradan yemeyi tercih ediyorum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Bir münasebeti düşerse söylerim."
 2. İki şey arasındaki uygunluk
  • "Yüzle ahlak arasında herhâlde müthiş bir münasebet vardır." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Sebep, vesile, gerekçe, neden

MÜNAVEBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Nöbetleşme, keşikleme

MÜNAZARA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma
 2. Divan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü

MÜNHARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir tarafa sapmış, doğruluğunu yitirmiş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü