Başında müd olan 32 kelime var. Müd ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde müd olan kelimeler listesine ya da sonu müd ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında müd bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

MÜDDEİUMUMİLİK

11 Harfli Kelimeler

MÜDAFAANAME, MÜDDEİALEYH, MÜDDEİUMUMİ, MÜDERRİSLİK

10 Harfli Kelimeler

MÜDEVVENAT

9 Harfli Kelimeler

MÜDDETSİZ, MÜDÜRİYET

8 Harfli Kelimeler

MÜDAHALE, MÜDDETLİ, MÜDEBBİR, MÜDEKKİK, MÜDELLEL, MÜDERRİS, MÜDEVVEN, MÜDEVVER, MÜDÜRLÜK

7 Harfli Kelimeler

MÜDAFAA, MÜDAHİL, MÜDAVİM, MÜDRİKE

6 Harfli Kelimeler

MÜDAFİ, MÜDANA, MÜDARA, MÜDAVİ, MÜDDEA, MÜDDEİ, MÜDDET, MÜDİRE, MÜDRİK, MÜDRİR

5 Harfli Kelimeler

MÜDÜR


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜDDEİUMUMİLİK

 1. [isim] Savcılık

MÜDDEİUMUMİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Savcı

MÜDDEİALEYH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Davalı

MÜDAFAANAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Savunmanın yazılı olduğu belge

MÜDERRİSLİK

 1. [isim] Müderris olma durumu
 2. Müderrisin görevi

MÜDEVVENAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir araya toplanmış eserler

MÜDÜRİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müdürlük
  • "Müdüriyet polisi elinde kâğıtlar dış kapıya doğru yürüyordu." (Çetin Altan)

MÜDDETSİZ

 1. [sıfat] Süresiz, süresi olmayan

MÜDDETLİ

 1. [sıfat] Süreli, süresi olan

MÜDEVVER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yuvarlak

MÜDAHALE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karışma, araya girme
  • "Sözümü adi bir müdahale zanneder diye korktum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Katiyen, müzakereye müdahale etmeyeceğimi ve hiçbir söz söylemek niyetinde olmadığımı ... bildirdim." (Atatürk)
 2. Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları

MÜDEBBİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İşin arkasını ve sonunu düşünüp çare arayan, önlem alan
  • "Bu kız, çocuk gibi görünürmüş, amma yüz yaşındaki bir ihtiyar kadar müdebbir ve ağırbaşlı imiş." (Reşat Nuri Güntekin)

MÜDEVVEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir araya getirilerek divan durumunda toplanmış (şiir vb.)
 2. Bir araya toplanmış, düzenlenmiş

MÜDERRİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ders veren, profesör
 2. Medresede veya camide öğretmen

MÜDELLEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kanıtlanmış, kanıtlı
  • "Mantıki söylenmiş, müdellel söylenmiş, her cihetten işi kesip atmıştı." (Memduh Şevket Esendal)

MÜDÜRLÜK

 1. [isim] Yönetmenlik, direktörlük, müdüriyet
  • "Mülkiyede Osmanlı tarihi alanında hocalık, müdürlük, yazarlık etmiş." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 2. Yönetmenin, müdürün görevi veya yeri, müdüriyet

MÜDEKKİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tetkik eden, inceleyen kimse

MÜDRİKE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlık

MÜDAHİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Karışan
 2. Davaya müdahale eden
  • "Müdahil avukat."

MÜDAVİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
  • "Her kanepenin önünde ayrı ayrı durarak parkta müdavimleri selamlarlar." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü