Başında müb olan 20 kelime var. Müb ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde müb olan kelimeler listesine ya da sonu müb ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında müb bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

MÜBALAĞACILIK

11 Harfli Kelimeler

MÜBALAĞASIZ

10 Harfli Kelimeler

MÜBALAĞACI, MÜBALAĞALI, MÜBAŞİRLİK

9 Harfli Kelimeler

MÜBAŞERET, MÜBAYAACI, MÜBAYENET

8 Harfli Kelimeler

MÜBADELE, MÜBAHASE, MÜBALAĞA, MÜBAREZE, MÜBEŞŞİR, MÜBEYYİZ

7 Harfli Kelimeler

MÜBADİL, MÜBAREK, MÜBAŞİR, MÜBAYAA

6 Harfli Kelimeler

MÜBREM

5 Harfli Kelimeler

MÜBAH


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜBALAĞACILIK

 1. [isim] Abartıcılık

MÜBALAĞASIZ

 1. [sıfat] Abartısız

MÜBALAĞACI

 1. [isim] Abartıcı

MÜBALAĞALI

 1. [sıfat] Abartılı
  • "Çok mübalağalı sözler söylediğinden âdeta yalanları ile şöhret kazanmış." (Abdülhak Şinasi Hisar)

MÜBAŞİRLİK

 1. [isim] Mübaşir olma durumu
 2. Mübaşirin görevi

MÜBAŞERET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işe başlama, girişme

MÜBAYENET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayrılık, başkalık
 2. Tutmazlık, karşıtlık, uyuşmazlık

MÜBAYAACI

 1. [isim] Satın alan kimse

MÜBAREZE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İki düşman taraftan çıkan birer kişinin çarpışması

MÜBAHASE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir konu hakkında iki veya daha çok kişinin karşılıklı konuşması

MÜBEYYİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazıları temize çeken kimse

MÜBEŞŞİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Muştu veren, müjde getiren (kimse)

MÜBALAĞA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Abartı

MÜBADELE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değişim

MÜBAYAA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Satın alma

MÜBAŞİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kâğıtları getirip götüren görevli, çağrıcı
  • "Bekliyorlar, mübaşirlerden biri seslensin, sanıklardan sırası geleni çağırsın." (Necati Cumalı)

MÜBADİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Başkasının yerine getirilmiş, mübadele edilmiş
 2. [isim] Lozan Antlaşması'na göre, İstanbul dışında oturan Rumlarla değiştirilmek üzere Batı Trakya dışındaki Yunanistan'dan getirilen Türkler

MÜBAREK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Verimli, bereketli
 2. Kutlu, uğurlu, kutsal
  • "Bunlar senin mübarek elini öpmeye geldiler." (Osman Cemal Kaygılı)
 3. Çok saygı duyulan
  • "Mübarek yüzlü bir ihtiyar."
 4. [ünlem] Beğenilen, sevilen şeyler için söylenen bir söz
  • "Mübarek, ne güzel yer."
 5. Kızılan, şaşılan (kimse veya şey)
  • "Ne de hafıza vardı mübarekte, neler de anlatmazdı." (Haldun Taner)

MÜBREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok gerekli olan, kaçınılmaz, vazgeçilmez

MÜBAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dinî bakımdan yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah veya sevap olmayan
  • "Kendine mübah gördüğünü bana yasak ederek beni susturmak mı istiyordun?" (Peyami Safa)
 2. Yapılmasında sakınca görülmeyen

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü