Başında li olan 6 harfli 16 kelime var. Li ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde li olan kelimeler listesine ya da sonu li ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında li bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

L İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

LİNYİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birleşimindeki karbon oranı % 60-70 bulunan, kahverengi veya siyah kömür

LİZBON
...
LİTYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180 °C'de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element (simgesi Li)

LİMAKİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe

LİPARİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Çirozluktan sonra yağlanmaya başlayan uskumru

LİSANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dille ilgili

LİSELİ

 1. Lise okuyan (öğrenci)
  • "Kadın liseli bir öğrenci, adam delikanlı..." (Çetin Altan)

LİBİDO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü
  • "Daha evlenirken yaşamlarının libidoları belliydi." (Necati Cumalı)

LİSANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi
  • "Doktora veya lisanslarını hazırladıkları sırada maişet parasını büro ve otel garsonluğu yapmakla çıkarıyorlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece
 3. Bir malı yabancı firma adına üretme izni
 4. Bir sporcunun resmî yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi veya kimlik kartı
 5. Yurda mal sokma veya yurttan mal çıkarma izni
  • "İthal lisansı. İhraç lisansı."

LİKİDE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] "Alacak ve verecekleri hesaplayarak sonucu belirtmek" anlamındaki likide etmek teriminde geçer

LİMONİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Limon rengi, yeşile çalan açık sarı
 2. [sıfat] Bu renkte olan
 3. [sıfat] Biraz bozuk, iyi olmayan (insan ilişkileri)
  • "Bugünlerde aramız limoni."
 4. [sıfat] Alıngan, beklenmeyen bir zamanda öfkelenen
  • "Anasını alacak değilim ama bilirim, çok şişman kadınların huyları biraz limoni olur." (Aka Gündüz)

LİPSOS

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] İskorpitgillerden, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan, yüzgeçlerindeki dikenlerde yaralara sebep olan bir zehir bulunan, 40 cm uzunluğunda, eti çok beğenilen bir balık (Scorpaena porcus)

LİRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kişisel duyguların ilham yolu ile coşkulu ve etkili anlatımı
  • "Vezin ve kafiyenin atılması, lirizmden yüz çevirme, imge kullanılmaması, şiirde yenilik sayılıyordu." (Selâhattin Hilav)

LİGNİN

 1. [isim] Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunsu yapısını oluşturan madde

LİNEER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Çizgilerle ilgili olan
 2. Değişmesi bir doğru ile gösterilebilen
  • "Lineer bir fonksiyon, birinci dereceden bir fonksiyondur."

LİBERO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Son adam

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü