Başında lev olan 19 kelime var. Lev ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde lev olan kelimeler listesine ya da sonu lev ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında lev bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

LEVAZIMCILIK, LEVREKGİLLER

11 Harfli Kelimeler

LEVAZIMATÇI

10 Harfli Kelimeler

LEVHACILIK

9 Harfli Kelimeler

LEVAZIMAT, LEVAZIMCI, LEVENDANE, LEVENTLİK

8 Harfli Kelimeler

LEVANTEN, LEVHACIK

7 Harfli Kelimeler

LEVANTİ, LEVAZIM, LEVHACI, LEVÜLOZ

6 Harfli Kelimeler

LEVENT, LEVREK

5 Harfli Kelimeler

LEVHA, LEVYE

4 Harfli Kelimeler

LEVA


Kelime bulma makinesi

E L V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, EV, LE, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

LEVAZIMCILIK

 1. [isim] Levazımcının görevi
  • "İyi asker olmayan Cemal Paşa, mükemmel levazımcılık yapıyor." (Falih Rıfkı Atay)

LEVREKGİLLER

 1. [isim] Kemikli balıklardan, bir bölümü tatlı sularda yaşayan, yüzgeçleri dikenli bir familya

LEVAZIMATÇI

 1. [isim] Levazımat satan veya alan kimse
 2. Öleni gömmek için gerekli malzemeyi satan kimse

LEVHACILIK

 1. [isim] Levhacının yaptığı iş veya mesleği

LEVAZIMCI

 1. [isim] Levazım sınıfından olan kimse

LEVAZIMAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gerekenler, lazım olan şeyler
  • "Çamaşırlarını, elbiselerini, bütün eşya ve levazımatını da İngiltere'den getirtti." (Refik Halit Karay)
 2. Askerî araç gereçlerin tümü

LEVENDANE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Levende yakışır biçimde, yakışıklı ve gösterişli bir tarzda

LEVENTLİK

 1. [isim] Levent olma durumu
 2. Levendin görevi

LEVANTEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan, tatlı su Frengi
 2. [sıfat] Avrupalı gibi görünmeye özenen, züppe tavırlı
  • "Orada levanten yaşamasından izlenimler edinerek öykülerine özgün bir atmosfer sağlar." (Selim İleri)
 3. [sıfat] Bu tavra özgü olan
  • "Beyoğlu'nun dar, soğuk ve levanten bir salonu..." (Ömer Seyfettin)

LEVHACIK

 1. [isim] Çok ince ve çok küçük levha

LEVANTİ

 1. [isim] Bir rüzgâr türü
  • "Kışın sırtındaki paltoyu artık ne dıramudana ne de levanti rüzgârı uçurabiliyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

LEVAZIM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
  • "Anadolu şehirleri, kasabaları, köyleri harıl harıl levazım gönderdiler." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Gerekli araç ve gereçleri sağlayan büro
  • "Hayri Efendi ayakta bekledi, müsteşar kâğıdı okudu, levazım müdürü ile konuştu." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Ordunun lojistik hizmetinde bulunan bütün malzeme veya bu malzemeyi sağlayan bölüm
  • "Sağlık, levazım gibi geri hizmetlerde çalıştırılıyor, sedye, karavana taşıyorduk." (Necati Cumalı)

LEVÜLOZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Meyve şekeri

LEVHACI

 1. [isim] Levha yapan veya satan kimse

LEVREK

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)

LEVENT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
  • "Kıyıdaki barakadan bizim leventler birer birer çıkıp denize dalarlardı." (Cahit Uçuk)
 2. [sıfat] Uzun
  • "Kuvvetle büyüyen levent kavaklardan başlar; sırasıyla meşe, ayva, köknar ve çamlarla biterdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Boylu boslu, yakışıklı (kimse)

LEVHA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
  • "İçeri girince göze ilk çarpan şey duvardaki yazı levhaları oluyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Tablo, resim
  • "Resimci dükkânlarında Türkler aleyhinde birçok levhalar asılmıştı." (Ömer Seyfettin)
 3. Tabela

LEVYE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir mekanizmanın kumanda kolu
 2. Bir şeyi yerinden oynatmak, kaldırmak, harekete geçirmek, gevşetmek vb. için kullanılan, kaldıraca benzer araç
  • "Sonra bir el çekti gemiyi tezgâhtan ayıracak levyeyi." (Çetin Altan)

LEVA

Kelime Kökeni : Bulgarca

 1. [isim] Bulgar para birimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü