Sonunda let olan 6 harfli 18 kelime var. LET ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde let olan kelimeler listesine ya da başında let olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E L T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TEL

2 Harfli Kelimeler

EL, ET, LE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜHLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
  • "Hatta merkez kumandanı kendisine üç gün mühlet vermiş, hemen yola çıkması için diretmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DEVLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
  • "Türkiye Devleti."
 2. Bu tüzel varlığın yönetim organları
  • "Devlet hizmetinde epeyce ileride sayılanlardan olsa gerek." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Büyüklük, mevki
 4. Mutluluk
  • "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." (Muhibbî)
 5. Talih

APOLET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
  • "Apoletleri, kalpağının şeritleri mutlu ışıklar gibi parlıyormuş." (Halide Edip Adıvar)
 2. Giysilerin omuzlarına süs olarak takılan parça

EYALET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük il
 2. Osmanlı İmparatorluğu'nda en büyük sivil veya askerî yönetim bölgesi

CİKLET

 1. [isim] Sakız

BUKLET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bükülmüş iplik
 2. [sıfat] Bu iplikten dokunmuş (giyecek)

HASLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsanın yaradılışından gelen özellik, huy

MİLLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
  • "Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir." (Atatürk)
 2. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes
  • "Millet tütün paralarını alınca borcunu öder." (Necati Cumalı)
 3. Benzer özellikleri olan topluluk
  • "Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok." (Ahmet Mithat)

ATALET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tembellik
  • "Sabah ataletiyle gezinerek kirli karyolasından sıyrıldı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. İşsizlik, işsiz kalma, işlemezlik
 3. Süredurum

SAVLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şiddetli saldırı

TABLET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek veya yutulacak madde
  • "İlaç tableti. Nane şekeri tableti."
 2. Eski medeniyetlerden kalma, pişmiş veya güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge

KOTLET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pirzola

ZİLLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hor görülme, alçalma
  • "Fakat içimdeki zillet bir türlü zail olmuyordu." (Halide Edip Adıvar)

VUALET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Örtü
  • "Bu ince siyahlı kadın yüzünü tüller, vualetler gerisine saklamıştır." (Selim İleri)

GAFLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık

SIKLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ağırlık, yük
 2. Sıkıntı

ASALET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Soyluluk
 2. Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı
 3. Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu

ADALET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
  • "Devletin temel amaç ve görevleri ... kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya ... çalışmaktır." (Anayasa)
 2. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları
  • "Suçlular adaletin pençesinden kurtulamazlar."
 3. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme
  • "Germiyan'da Süleyman Şahımız adaletle hüküm sürer." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
 4. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü