Sonunda lüm olan 9 kelime var. LÜM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde lüm olan kelimeler listesine ya da başında lüm olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

TAZALLÜM, TEKELLÜM, TESELLÜM

7 Harfli Kelimeler

ÇÖZÜLÜM

6 Harfli Kelimeler

BÜKLÜM

5 Harfli Kelimeler

BÖLÜM, POLÜM, ZULÜM

4 Harfli Kelimeler

ÖLÜM


Kelime bulma makinesi

L M Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MÜL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TESELLÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Verilen bir şeyi alma, teslim alma

TAZALLÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sızlanma, yanıp yıkılma, ağlaşma, yakınma
  • "Bu mektup ... manasız edebiyatlar ve tazallümlerden sonra şu satırlarla bitiyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

TEKELLÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söyleme, konuşma

ÇÖZÜLÜM

 1. [isim] Çözülme işi, dağılım, bozgun
 2. Sinir merkezleri arasındaki iş birliği ve uyumun bozulup kesilmesi

BÜKLÜM

 1. [isim] Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, kıvrım
  • "Yırtılmış atılmış o kâğıtlar ki hayatım / Her parçası, her büklümü üstünde adın var." (Mithat Cemal Kuntay)
 2. Dönemeç, viraj

BÖLÜM

 1. [isim] Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
  • "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler." (Refik Halit Karay)
 2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon
 3. Çağ, devir
  • "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar." (Yusuf Ziya Ortaç)
 4. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik
 5. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman
 6. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı

POLÜM
...
ZULÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
  • "Nöbetçinin siyah süngüsü zorbalığın ve zulmün bir timsali gibi gözlerimin önünden geçiyordu." (Hüseyin Cahit Yalçın)

ÖLÜM

 1. [isim] Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat
  • "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Ölüm var dirim var, bu parayı alıp saklamalı."
  • "Kim bilir hangi aşüftenin biri idi bu, ölümü göze alarak arkasından koştuğun mahluk?" (Refik Halit Karay)
  • "Yüz yaşından daha çok insan ne kadar yaşar ki ölümün soluğunu ensemde duyuyorum." (Yahya Kemal)
 2. Ölme biçimi
  • "Yanarak ölümü, feciydi."
  • "Ölüm Allahın emri, bu işi yapacağım."
 3. İdam cezası
  • "Ölüme mahkûm oldu."
 4. [ünlem] Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz
  • "Zalimlere ölüm!"
 5. Sona erme, yok olma, ortadan kalkma
  • "Küçük sanayinin ölümü."
 6. Çok büyük sıkıntı, üzüntü
  • "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü