Başında kull olan 22 kelime var. Kull ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kull olan kelimeler listesine ya da sonu kull ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında kull bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

KULLANILMIŞLIK, KULLANIŞSIZLIK

13 Harfli Kelimeler

KULLANIŞLILIK

12 Harfli Kelimeler

KULLANDIRMAK

11 Harfli Kelimeler

KULLANDIRMA, KULLANILMAK, KULLANILMIŞ, KULLANIMSIZ, KULLANIŞSIZ

10 Harfli Kelimeler

KULLANILMA, KULLANIMLI, KULLANIŞLI

9 Harfli Kelimeler

KULLANMAK, KULLAŞMAK

8 Harfli Kelimeler

KULLANIM, KULLANIŞ, KULLANMA, KULLAŞMA, KULLUKÇU

6 Harfli Kelimeler

KULLAP, KULLUK

5 Harfli Kelimeler

KULLE


Kelime bulma makinesi

K L L U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KUL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KULLANILMIŞLIK

 1. [isim] Kullanılmış olma durumu

KULLANIŞSIZLIK

 1. [isim] Kullanışsız olma durumu

KULLANIŞLILIK

 1. [isim] Kullanışlı olma durumu

KULLANDIRMAK

 1. [-i] Kullanma işini yaptırmak

KULLANILMIŞ

 1. [sıfat] Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
  • "Kullanılmış saat."

KULLANDIRMA

 1. [isim] Kullandırmak iş

KULLANIMSIZ

 1. [sıfat] Kullanımı kolay olmayan

KULLANIŞSIZ

 1. [sıfat] Kullanılması güç, kullanılmaya elverişli olmayan
  • "Kullanışsız bir ev."

KULLANILMAK

 1. [nsz] Kullanma işine konu olmak
  • "Allık kullanılmakta ise de dudakları kırmızıya boyamak henüz âdet değil." (Refik Halit Karay)

KULLANIŞLI

 1. [sıfat] Rahatça kullanılabilen, ergonomik
  • "Belki mahallenin en büyük evi değildi ama en kullanışlı, en sevimlisi idi." (Sait Faik Abasıyanık)

KULLANILMA

 1. [isim] Kullanılmak işi

KULLANIMLI

 1. [sıfat] Kullanımı kolay olan

KULLAŞMAK

 1. [nsz] Kul durumuna gelmek

KULLANMAK

 1. [-i] Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
  • "Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?" (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
  • "Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa biz de sizi öyle kullanacağız." (Halide Edip Adıvar)
 3. İşletmek, değerlendirmek
  • "Parasını ticarette kullanmak."
 4. [nsz] Giymek, takmak
  • "Hiç yağmurluk kullanmazdı."
 5. [nsz] Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek
 6. [nsz] Kelimeyi yazmak, söylemek
  • "Lakırtılarında çok kere çifter çifter kelimeler kullanırdı ki bunlar bazen manayı değiştirir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 7. Harcamak, sarf etmek
  • "Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı." (Peyami Safa)
 8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek
  • "Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar. Bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar!" (Atilla İlhan)
 9. Araç veya aleti işletmek, yönetmek
  • "Nitekim çocuklarımın bile kullandıkları hesap makineleri, bunların küçük modelleridir." (Burhan Felek)

KULLUKÇU

 1. [isim] Kullukta görevli yeniçeri

KULLANIŞ

 1. [isim] Kullanma işi veya biçimi

KULLAŞMA

 1. [isim] Kullaşmak işi veya durumu

KULLANMA

 1. [isim] Kullanmak işi, istimal

KULLANIM

 1. [isim] Kullanma, yararlanma, tasarruf

KULLUK

 1. [isim] Kul olma durumu, kölelik, ubudiyet
  • "Tanzimat, ... Türkleri de asılmaktan veya malları mülkleri müsadere edilmekten, düpedüz kulluktan kurtarma hareketi idi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Kulun yaptığı iş
 3. Karakol

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü