Kopyalayapıştır

  1. [isim] Bilgisayar yazılımlarında seçilen bir metni veya nesneyi bir yerden kopyalayıp başka bir yerde de bulunmasını sağlama işlemi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Kopyalayapıştır kelimesi baş harfi k son harfi r olan bir kelime.Başında k sonunda r olan kelimenin birinci harfi k , ikinci harfi o , üçüncü harfi p , dördüncü harfi y , beşinci harfi a , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi p , onbirinci harfi ı , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi r . Başı k sonu r olan 15 harfli kelime.