Kilometrelerce

  1. [sıfat] Mesafece uzun süren
    • "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yürürdü." (Haldun Taner)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Kilometrelerce kelimesi baş harfi k son harfi e olan bir kelime.Başında k sonunda e olan kelimenin birinci harfi k , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi o , beşinci harfi m , altıncı harfi e , yedinci harfi t , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi l , onbirinci harfi e , onikinci harfi r , onüçüncü harfi c , ondördüncü harfi e . Başı k sonu e olan 14 harfli kelime.

C E E E E K L L M O R R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

KİLOMETRELERCE

10 Harfli Kelimeler

İLERLETMEK

9 Harfli Kelimeler

CİLTLEMEK, ERTELEMEK, ETERLEMEK, İLERLEMEK, İLERLETME, KERTELEME, KİLOMETRE, LEKELETME, TEKERLEME, TİRELEMEK

8 Harfli Kelimeler

CİLTLEME, EKLEMELİ, ELEKLEME, ELLETMEK, ERKETECİ, ERTELEME, ETEKLEME, ETERLEME, ETKİLEME, İLERLEME, İTEKLEME, İTELEMEK, KERTİLME, KİRLETME, LEKELEME, MERCEKLİ, METRELİK, TELLEMEK, TERLEMEK, TİRELEME

7 Harfli Kelimeler

CEKETLİ, EKLEMLİ, EKLETME, EKTİRME, ELEKTRO, ELETMEK, ELLEMEK, ELLETME, ERİTMEK, İLERLEK, İLETMEK, İLKELCE, İTELEME, KELLECİ, KEMERLİ, KİLLEME, MECELLE, MERTLİK, METELİK, MOTELCİ, REKOLTE, RETORİK, TECELLİ, TEKELCİ, TEKERLİ, TEKLEME, TELLEME, TELLİCE, TEMELLİ, TERLEME

6 Harfli Kelimeler

CEMİLE, CEREME, CİKLET, EKİLME, EKLEME, ELEMEK, ELEMLİ, ELETME, ELLEME, EMEKLİ, ERİMEK, ERİTME, ERKETE, EROTİK, ETKİME, İLETME, KELECİ, KELEME, KELİME, KEMERE, KERİME, KERTME, KOMİTE, KORECE, KORELİ, KRİTER, LEKECİ, LEKELİ, MELEKE, MELİKE, MERCEK, MERTEK, METEOR, METRİK, MİLLET, OTELCİ, TEKMİL, TEKRİR, TELCİK, TELEKE

5 Harfli Kelimeler

CEKET, CELİL, CEMİL, CEMRE, EKLEM, EKLER, ELCİK, ELEME, ELLİK, ELMEK, EMCEK, EMCİK, EMLİK, ERCİK, ERİME, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ETLİK, ETMEK, İLKEL, İLLET, İLMEK, İMECE, İMLEK, İRKME, İTMEK, KELEM, KELER, KELLE, KELLİ, KEMER, KEMRE, KEREM, KERİM, KERTE, KERTİ, KİLER, KİTLE, KOLİT

4 Harfli Kelimeler

CELİ, CEMİ, CİLT, CİRO, ECEL, ECİR, EKİM, EKLİ, EKME, EKOL, EKTİ, ELCİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, ELİT, ELLİ, ELTİ, EMEK, EMEL, EMET, EMİK, EMİR, ERCE, EREK, ERİK, ERİL, ERİM, ERKE, ERME, ERTE, ETEK, ETER, ETİK, ETİL, ETKİ, ETLİ, ETME, ETOL

3 Harfli Kelimeler

CEM, CER, CET, CİM, ECE, EKE, EKO, ELK, ERK, ETİ, İLE, İLK, KEL, KEM, KER, KET, KİL, KİM, KİR, KİT, KOL, KOM, KOR, KOT, LİM, LİR, LOK, LOR, LOT, MET, MİL, MİR, MİT, MOR, OLE, RET, ROL, ROM, ROT, TEK

2 Harfli Kelimeler

CE, EK, EL, EM, ER, ET, İL, İM, İT, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, OK, OL, OM, OT, RE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.