Başında kiş olan 19 kelime var. Kiş ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kiş olan kelimeler listesine ya da sonu kiş ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında kiş bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

KİŞİSELLEŞTİRME

13 Harfli Kelimeler

KİŞİLİKSİZLİK

12 Harfli Kelimeler

KİŞİLEŞTİRME

10 Harfli Kelimeler

KİŞİLEŞMEK, KİŞİLİKSİZ

9 Harfli Kelimeler

KİŞİLEŞME, KİŞİLİKLİ

8 Harfli Kelimeler

KİŞİOĞLU, KİŞİZADE, KİŞNEMEK, KİŞNEYİŞ

7 Harfli Kelimeler

KİŞİLİK, KİŞİSEL, KİŞMİRİ, KİŞNEME, KİŞİNEV

6 Harfli Kelimeler

KİŞMİŞ, KİŞNİŞ

4 Harfli Kelimeler

KİŞİ


Kelime bulma makinesi

K İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İŞ, Kİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KİŞİSELLEŞTİRME

 1. [isim] Kişiselleştirmek işi

KİŞİLİKSİZLİK

 1. [isim] Kişiliksiz olma durumu

KİŞİLEŞTİRME

 1. [isim] Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, canlandırma, teşhis

KİŞİLEŞMEK

 1. [nsz] Kişilik kazanmak

KİŞİLİKSİZ

 1. [sıfat] Kişiliği olmayan, şahsiyetsiz

KİŞİLİKLİ

 1. [sıfat] Kişiliği olan, şahsiyetli

KİŞİLEŞME

 1. [isim] Kişileşmek işi

KİŞİOĞLU

 1. [isim] İnsanoğlu, insan
 2. Soylu kimse

KİŞNEYİŞ

 1. [isim] Kişneme işi veya biçimi

KİŞNEMEK

 1. [nsz] At, bağırır gibi yüksek ses çıkarmak
  • "Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / Bir dakika araba yerinde durakladı." (Faruk Nafiz Çamlıbel)

KİŞİZADE

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [sıfat] Soylu
  • "Ben beyzade, kişizade / Her türlü dertten topyekûn azade." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)

KİŞİLİK

 1. [isim] Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet
  • "Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." (Anayasa)
 2. İnsanlara yakışacak durum ve davranış
 3. Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü
 4. [sıfat] Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan
  • "Bir kişilik yemek. İki kişilik yer."
 5. [sıfat] Herhangi bir sayıda kişiden oluşan
  • "Biz, kadın, kız ve çocuk, on altı kişilik bir kafile olduk." (Aka Gündüz)
 6. Yabanlık

KİŞİSEL

 1. [sıfat] Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî
  • "Kimse ... kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez..." (Anayasa)

KİŞMİRİ

 1. [sıfat] Çekici, albenili
 2. Esmer
  • "Sonra karşıda oturan kişmiri, narin kızın kendisini süzdüğünü görünce kalan suyu ona uzattı." (Osman Cemal Kaygılı)

KİŞİNEV
...
KİŞNEME

 1. [isim] Kişnemek işi veya sesi
  • "Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle / Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle." (Yahya Kemal Beyatlı)

KİŞMİŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Küçük taneli bir tür çekirdeksiz üzüm

KİŞNİŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Maydanozgillerden yaprakları maydanozu andıran, 20-60 cm yükseklikte, tüysüz, bir yıllık ve otsu bir bitki (Coriandrum sativum)
 2. Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kurutulmuş meyvesi veya tohumu

KİŞİ

 1. [isim] İnsan, kimse, şahıs
  • "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs
  • "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."
 3. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse
 4. Eş, koca
 5. Erkek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü