Başında ke olan 6 harfli 58 kelime var. Ke ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ke olan kelimeler listesine ya da sonu ke ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ke bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E K Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EK, KE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KENGEL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kenger

KERKES

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Akbaba

KENDİR

 1. [isim] Kenevir
 2. [sıfat] Kenevirden yapılmış

KEKLİK

 1. [isim] Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
  • "Yediği çilek ve çiğdem, ninnisi kaval ve bülbül, arkadaşı turna ve keklik imiş." (Refik Halit Karay)
  • "Bir gün evvel keklik gibi seken dipdiri bir insan, bir gün sonra kargabüken yemiş gibi kıvrılmış yatıyor." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Alımlı, güzel kadın

KERPİÇ

 1. [isim] Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
 2. [sıfat] Bu tuğladan yapılmış
  • "Kerpiç evler, ipe serili çamaşırlar gibi ay ışığında sallanıyorlar." (Peyami Safa)

KERVAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
  • "Aşağı doğru inen kervan yavaş yavaş söğütlüğe kadar geldi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Toplu olarak birbiri ardınca gelen şeyler
  • "Kervana karışmalı, ne gerisinde kalmalı ne başında durmalı." (Falih Rıfkı Atay)

KESELİ

 1. [sıfat] Kesesi olan

KEZZAP

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Nitrik asit
  • "O gece, elimde mektebin kâğıdı, aramadığım ne kibrit suyu kaldı ne kezzap." (Falih Rıfkı Atay)

KERMEN

 1. [isim] Kale

KEŞİDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Banka ve her tür piyango ikramiyesinde çekme, çekiliş
 2. Arap harfli yazıda bazı harflerin baş tarafı yazıldıktan sonra süs için çekilen uzatma

KENTET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Beşli

KERATA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Karısı tarafından aldatılan erkek
 2. Ayakkabı çekeceği
 3. Küçüklere sevgi ile söylenen bir sitem sözü
  • "Kimden yana bu kerata?" (Necati Cumalı)

KEMERE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Gemi güvertesinin enine konmuş kirişlerinden her biri

KEFEKİ

 1. [isim] Yapılarda kullanılan açık renkli, delikli, hafif, işlenmesi kolay, ateşe dayanıklı bir tür taş
 2. Diş taşı

KEŞŞAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
 2. Keşif kolu
 3. İzci

KEŞKÜL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gezici bazı dervişlerin ve dilencilerin ellerinde tuttukları, Hindistan cevizi kabuğundan, metalden veya abanozdan yapılmış dilenci çanağı
 2. Üstüne, dövülmüş fıstık ve Hindistan cevizi dökülen bir çeşit süt tatlısı, keşkülüfukara

KEBERE

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Gebre otu

KENTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] 100 kg'lık bir ağırlık ölçü birimi

KESMİK

 1. [isim] Kesilmiş sütün koyu bölümü
 2. Başakla karışık iri saman
 3. Taş gibi olmuş toprak parçası

KELİME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük
  • "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır." (Orhan Veli Kanık)
  • "Kelimenin tam anlamıyla bu işin bütün çilesini çekti."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü