Sonunda kat olan 7 harfli 14 kelime var. KAT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kat olan kelimeler listesine ya da başında kat olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A K T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KAT, TAK

2 Harfli Kelimeler

AK, AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TARİKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan, Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri
  • "Mevlevi tarikatı. Bektaşi tarikatı."

BARİKAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanılarak yapılan engel
  • "Kürsünün etrafında bir barikat kurmak suretiyle bu hücumların önüne geçmişler." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Masaları, sıraları üst üste yığıp barikat yapmışlar." (Haldun Taner)

APARKAT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Boksta bükük kolla aşağıdan yukarıya doğru çeneye atılan yumruk

MÜLAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Buluşma, görüşme
  • "Mülakattan sonra da kendilerinin avdetine müsaade etmemek lüzumu bence tabii idi." (Atatürk)
 2. Röportaj
 3. Bir işe alınacak kişiler arasından seçim yapabilmek amacıyla kendileriyle karşılıklı konuşma, görüşme

REFAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
  • "Nice yıllar devam eden bir refakatin hatırası bundan mı ibaretti?" (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Fahri, Cağaloğlu'na kadar onlara refakat etti." (Peyami Safa)
 2. Eşlik etme
  • "Sabih Hüsnü, kemanla bana refakat etti." (Ömer Seyfettin)

SİYAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle devlet dairelerinde kullanılmış bir yazı türü

HAMAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ahmaklık
  • "... misafirperverliğinizi fazlasıyla suistimal etmiş hâldeyim, bendeki kafa kafa mı, hamakat kutusu..." (Atilla İlhan)

HAZAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tıpta ustalık, uzluk

LİYAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
 2. Yeterlilik, kifayet
  • "Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

HAKİKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
  • "Fakat ben başka bir şey yapacağım, bir şey ki bütün hakikatleri önüme serecek." (Refik Halit Karay)
 2. Gerçeklik
  • "Dünyanın döndüğü bir hakikattir." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. [zarf] Gerçekten
  • "Beni oyaladı lakin hakikat adamakıllı içerlemiş." (Memduh Şevket Esendal)

HAREKAT
...
SİLİKAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla vb. maddelerin birleşiminde bulunan, silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz

SADAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
  • "Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum." (Refik Halit Karay)

TALAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düzgün söz söyleme kolaylığı
  • "Sakin ve çekingen Ahmet Naci, umulmaz bir talakat ve hararetle uzun uzun söyledi." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü