Karıncaincitmez

  1. [sıfat] Karıncaezmez

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Karıncaincitmez kelimesi baş harfi k son harfi z olan bir kelime.Başında k sonunda z olan kelimenin birinci harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ı , beşinci harfi n , altıncı harfi c , yedinci harfi a , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi c , onbirinci harfi i , onikinci harfi t , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi z . Başı k sonu z olan 15 harfli kelime.