Başında kalm olan 3 kelime var. Kalm ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kalm olan kelimeler listesine ya da sonu kalm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında kalm bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

KALMALI

6 Harfli Kelimeler

KALMAK

5 Harfli Kelimeler

KALMA


Kelime bulma makinesi

A K L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KAL, KAM, LAK, LAM, MAL

2 Harfli Kelimeler

AK, AL, AM, LA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KALMALI

 1. [sıfat] Kalma durumunda olan

KALMAK

 1. [nsz] Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
  • "Sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı." (Tarık Buğra)
  • "Kaldı ki bugün propaganda da yasaktır." (Haldun Taner)
  • "Bana kalırsa siz yanılıyorsunuz."
 2. Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak
  • "Arabada yalnız dört çocuk kalmıştı." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Ona kalsa bize hiçbir şey vermez."
 3. [-de] Konaklamak, konmak
  • "Hemen karargâha yerleşmezsem ne geri dönebilir ne de otelde kalabilirdim." (Falih Rıfkı Atay)
 4. [-le] Oturmak, yaşamak, eğleşmek
  • "Tam beş sene benimle beraber kaldı." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Hayatını sürdürmek, yaşamak
  • "O aileden bir bu çocuk kaldı."
 6. Varlığını korumak, sürdürmek
  • "Eniştemizin iptidai kalmış huyları da vardı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 7. [-de] Oyalanmak, vakit geçirmek
  • "Kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı." (Necati Cumalı)
 8. Sınıf geçmemek
  • "Çocukların içinde kalanlar da var geçenler de."
 9. [-de] İşlemez, yürümez duruma gelmek
  • "Araba yarı yolda kaldı."
 10. [-e] Geriye atılmak, ertelenmek
  • "Mahkeme ayın on sekizine kaldı." (Sait Faik Abasıyanık)
 11. [-de] Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak
  • "Oda duman içinde kaldı."
 12. [-de] Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek
  • "Bugün iş maddesinde kaldık."
 13. [-den] Miras olarak geçmek
  • "Çiftlik ana babasından kalmış."
 14. [-den] Yapamamak
  • "Misafir geldi, gezmeden kaldık."
 15. Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak
  • "Refika, valide, iki kerime kaldık mı biz iki bin kuruş tekaüt maaşına." (Haldun Taner)
 16. [-le] Yetinmek
  • "Yalnız dayak atmakla kalmadı, onu işinden de çıkardı."
 17. [-le] Sınırlanmak, bitmemek
  • "Amasya'da iken karşılaştığımız vaziyet yalnız Şeyh Recep Vakası ile kalmadı." (Atatürk)
 18. Herhangi bir durumu sürdürmek
 19. [yardımcı fiil] Olmak, herhangi bir durumda bulunmak
  • "Fatma'nın yemek çantası olmasaydı, dün aç kalmıştık." (Falih Rıfkı Atay)
 20. [yardımcı fiil] Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e), -ıp (-ip) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur
  • "Bakakalmak."
  • "Şaşakalmak."
  • "Donakalmak. Şaşırıp kalmak. Donup kalmak."

KALMA

 1. [isim] Kalmak işi
 2. [sıfat] Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan
  • "Eskiden kalma bir anıt."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü