Başında kaça olan 12 kelime var. Kaça ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kaça olan kelimeler listesine ya da sonu kaça ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında kaça bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

KAÇARCASINA

10 Harfli Kelimeler

KAÇABİLMEK, KAÇAKÇILIK

9 Harfli Kelimeler

KAÇABİLME, KAÇAMAKLI

8 Harfli Kelimeler

KAÇAKLIK

7 Harfli Kelimeler

KAÇAKAÇ, KAÇAKÇI, KAÇAMAK

5 Harfli Kelimeler

KAÇAK, KAÇAR

4 Harfli Kelimeler

KAÇA


Kelime bulma makinesi

A A K Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

AKAÇ, AKÇA, KAÇA

3 Harfli Kelimeler

AKA, ÇAK, KAÇ

2 Harfli Kelimeler

AÇ, AK

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KAÇARCASINA
...
KAÇABİLMEK
...
KAÇAKÇILIK

 1. [isim] Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
  • "Kaçakçılık ediyormuş, çok para vurmuş." (Refik Halit Karay)
 2. Bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş, yasaklanmış malı gizli olarak sokma
 3. Gizli olarak, sezdirmeden kaçırma işi
  • "Ben böyle gözlere görülmeden yapılan kaçakçılıktan korkarım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

KAÇAMAKLI

 1. [sıfat] Kesin olmayan, yargı bildirmeyen ve her iki tarafa da çekilebilen (söz, cevap, davranış)
  • "Maksada hep kaçamaklı yollardan ulaşmak istemişlerdir." (Refik Halit Karay)

KAÇABİLME
...
KAÇAKLIK

 1. [isim] Kaçak olma durumu
  • "Hatırlarda edepsizliği, düşman karşısındaki kaçaklığı kalmıştı." (Yahya Kemal Beyatlı)

KAÇAKÇI

 1. [isim] Yasalara karşı gelerek bir yere mal sokan, bir yerden mal kaçıran veya bir yerde satan kimse
  • "Kaçakçılarla, gümrük ayrıcalıklarıyla uğraşır, sayfalar dolusu raporlar yazar." (Necati Cumalı)

KAÇAMAK

 1. [isim] Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
  • "İnan bana, erkeğin elinde armağanla gelmesi, kaçamağını bağışlatmak içindir." (Ayşe Kulin)
 2. Bir şeyi belli etmeden, gizlice yapmaya çalışma
  • "Bununla beraber çok üzüntü içinde olduğunu da kaçamakla bana bakan gözlerinden anlıyordum." (Aka Gündüz)
 3. Bir şeyden kaçınma yolu
  • "Bir kaçamak noktası bularak..."
 4. Kaçacak yer, özellikle çobanların sürüyü barındırmak, saklamak için yaptıkları yer
 5. [sıfat] Başkalarına belli etmeden, gizlice yapılan

KAÇAKAÇ
...
KAÇAK

 1. Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan
  • "Vapurda bir de kaçak Rus ailesi var." (Aka Gündüz)
 2. Yasaca yapılması yasak olan veya yapılması için gerekli izin alınmayan
  • "Kaçak kat."
 3. Yasaca belirtilmiş gerekli gümrük ve vergileri ödenmeden bir yere sokulan veya bir yerden çıkarılan
  • "Öyle olduğu hâlde kaçak sigaramla hâli unutmaya çalışıyordum." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. [isim] Bir kaptan, bir borudan sızan gaz veya sıvı, bir telden kaçan akım
  • "Bu odada kaçak var."
 5. [isim] Gizlice kaçırılmış olan mal veya madde
  • "Şu âlâ kaçaktan birer sigara sarar mısınız?" (Sermet Muhtar Alus)
 6. [zarf] Yasalara, kurallara uymayarak, gizlice
  • "Bütün harp müddetince babası ile İsviçre'de kaçak yaşadı." (Aka Gündüz)

KAÇAR

 1. [sıfat] Kaç soru sıfatının üleştirme biçimi
  • "Bu evler kaçar odalı?"
  • "Her birinden kaçar tane aldınız?"

KAÇA

 1. [zarf] Ne kadar bir değer karşılığında?
  • "Bu giysi kaça satılıyor?"

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü