Başında kaç olan 47 kelime var. KAÇ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kaç olan kelimeler listesine ya da sonu kaç ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

KAÇINILMAZLIK

11 Harfli Kelimeler

KAÇINGANLIK

10 Harfli Kelimeler

KAÇAKÇILIK, KAÇIMSAMAK, KAÇINILMAZ, KAÇIRILMAK, KAÇIŞILMAK

9 Harfli Kelimeler

KAÇAMAKLI, KAÇIMSAMA, KAÇIRILMA, KAÇIRTMAK, KAÇIŞILMA, KAÇMAKLIK

8 Harfli Kelimeler

KAÇAKLIK, KAÇIKLIK, KAÇILMAK, KAÇIMSAR, KAÇINGAN, KAÇINMAK, KAÇIRMAK, KAÇIRTMA, KAÇIŞMAK

7 Harfli Kelimeler

KAÇAKÇI, KAÇAMAK, KAÇIKÇA, KAÇILMA, KAÇINCI, KAÇINIK, KAÇINMA, KAÇINTI, KAÇIRIŞ, KAÇIRMA, KAÇIŞMA

6 Harfli Kelimeler

KAÇGÖÇ, KAÇKIN, KAÇLIK, KAÇMAK

5 Harfli Kelimeler

KAÇAK, KAÇAR, KAÇIK, KAÇIŞ, KAÇLI, KAÇMA, KAÇTA

4 Harfli Kelimeler

KAÇA, KAÇI

3 Harfli Kelimeler

KAÇ


Kelime bulma makinesi

A K Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ÇAK, KAÇ

2 Harfli Kelimeler

AÇ, AK

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KAÇINILMAZLIK

 1. [isim] Kaçınılmaz olma durumu

KAÇINGANLIK

 1. [isim] Geri durma, isteksiz davranma
 2. Kaçıngan olma durumu
  • "Bizim sosyeteye karşı bu kaçınganlığımız, kasabada ve hatta vilayette bir parça dedikoduya sebep olmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

KAÇIMSAMAK

 1. [-den] Bir işi yapmamak için sözde nedenler ileri sürmek

KAÇIRILMAK

 1. [nsz] Kaçırma işi yapılmak veya kaçırma işine konu olmak

KAÇIŞILMAK

 1. [nsz] Kaçışma işine konu olmak

KAÇAKÇILIK

 1. [isim] Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
  • "Kaçakçılık ediyormuş, çok para vurmuş." (Refik Halit Karay)
 2. Bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş, yasaklanmış malı gizli olarak sokma
 3. Gizli olarak, sezdirmeden kaçırma işi
  • "Ben böyle gözlere görülmeden yapılan kaçakçılıktan korkarım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

KAÇINILMAZ

 1. [sıfat] İstek ve irade dışında olan
  • "Silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir." (Anayasa)

KAÇMAKLIK

 1. [isim] Kaçma durumu
  • "Evime kaçmaklığım lazım gelirken, Zekeriya sofrasının esrarengizliğini öğrenmek cazibesine kapıldım." (Aka Gündüz)

KAÇIRILMA

 1. [isim] Kaçırılmak işi

KAÇIMSAMA

 1. [isim] Kaçımsamak işi

KAÇIRTMAK

 1. [-i] Kaçırma işini yaptırmak
 2. Birinin kaçırılmasına sebep olmak

KAÇIŞILMA

 1. [isim] Kaçışılmak durumu

KAÇAMAKLI

 1. [sıfat] Kesin olmayan, yargı bildirmeyen ve her iki tarafa da çekilebilen (söz, cevap, davranış)
  • "Maksada hep kaçamaklı yollardan ulaşmak istemişlerdir." (Refik Halit Karay)

KAÇIŞMAK

 1. [nsz] Hep birden kaçıp çeşitli yönlere dağılmak
  • "Öteki çocuklar çil yavrusu gibi kaçışmış, her biri bir deliğe girmişti." (Osman Cemal Kaygılı)

KAÇIRMAK

 1. [-i] Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak
 2. Bir işi belirlenen zamanda yapamamak
  • "Maçı kaçırdım."
 3. [nsz] Zor kullanarak yanında götürmek
  • "Kız kaçırmak."
 4. Bir daha ele geçmemek üzere yitirmek
  • "Fırsatı kaçırdım."
 5. Yararlanamamak
  • "Penaltıyı kaçırdı."
 6. Gitmek, kaçmak zorunda bırakmak
  • "Söylene söylene adamı kaçırdı."
 7. [-den] Çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, aşırmak
  • "İcradan eşya kaçırdılar."
 8. [nsz] Yasal olmayan yoldan bir ülkeye mal sokmak veya çıkarmak
  • "Uyuşturucu kaçırmak."
 9. [nsz] Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek
  • "Kulübün yemeğinde biraz fazlaca kaçırmıştım." (Haldun Taner)
 10. [nsz] Sıvı, gaz vb. sızdırmak
  • "Çakmak, gaz kaçırıyor."
  • "Makine buhar kaçırıyor."
 11. [-e] İstemeyerek altını kirletmek
  • "Donuna kaçırmak."
 12. [nsz] Delirmek
  • "Zavallı kaçırmış."
 13. Bir araç veya aletle iş görürken aracı iyi kullanamama yüzünden kendine veya bir başkasına zarar vermek
  • "Usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim."
 14. [-i] Birini veya bir şeyi göstermemek
  • "Karısını benden kaçırıyor."
 15. Yarışan bir koşucu diğeri tarafından hızla geçilip ara açılmak
 16. Futbol veya basketbolda savunduğu oyuncuyu boş bırakmak, pas almasına fırsat vermek

KAÇINGAN

 1. [sıfat] Geri duran, girişken olmayan, insan içine girmek istemeyen, insanlardan kaçan, çekingen

KAÇAKLIK

 1. [isim] Kaçak olma durumu
  • "Hatırlarda edepsizliği, düşman karşısındaki kaçaklığı kalmıştı." (Yahya Kemal Beyatlı)

KAÇIMSAR

 1. [sıfat] Kaçamak yolu arayan, kaçamağa sapan

KAÇILMAK

 1. Kaçma işi yapılmak
 2. Çekilmek, savulmak
  • "Kaçılın, araba geliyor."

KAÇIRTMA

 1. [isim] Kaçırtmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü