Başında küre olan 19 kelime var. Küre ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde küre olan kelimeler listesine ya da sonu küre ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında küre bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

KÜRESELLEŞTİRME

13 Harfli Kelimeler

KÜRESELLEŞMEK

12 Harfli Kelimeler

KÜRESELLEŞME

10 Harfli Kelimeler

KÜREKÇİLİK, KÜRELENMEK

9 Harfli Kelimeler

KÜRELEMEK, KÜRELENME

8 Harfli Kelimeler

KÜREKSİZ, KÜRELEME, KÜREYİCİ

7 Harfli Kelimeler

KÜREKÇİ, KÜREKLİ, KÜREMEK, KÜREMSİ, KÜRESEL

6 Harfli Kelimeler

KÜREME, KÜREVİ

5 Harfli Kelimeler

KÜREK

4 Harfli Kelimeler

KÜRE


Kelime bulma makinesi

E K R Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

KÜRE

3 Harfli Kelimeler

EKÜ, ERK, KER, KÜR, ÜRE

2 Harfli Kelimeler

EK, ER, KE, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KÜRESELLEŞTİRME

 1. [isim] Küreselleştirmek işi

KÜRESELLEŞMEK

 1. [nsz] Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek
  • "Dünyanın bu denli bütünleşmeye gitmesi yani küreselleşme denen şey, dilerim yaygın insan toplumu çeşitliliğini azaltmaz." (Aydın Boysan)

KÜRESELLEŞME

 1. [isim] Küreselleşmek durumu, globalleşme
  • "Küreselleşmenin ters sonuçlarını anlatan dürüst uzmanların kitaplarını alırım." (Refik Erduran)

KÜRELENMEK

 1. [nsz] Kürekle atılmak, kürekle yığılmak
  • "Gönül hak arzular canım hay hayda / Toprağım üstüme kürelendi gel." (Halk türküsü)

KÜREKÇİLİK

 1. [isim] Kürek yapma veya satma işi
 2. Sandal vb.nde kürek çekme işi
 3. Fırın, tren, vapur vb. yerlerde kürekle ocağa kömür atma işi

KÜRELEMEK

 1. [-i] Kürekle atıp temizlemek

KÜRELENME

 1. [isim] Kürelenmek işi

KÜRELEME

 1. [isim] Kürelemek işi

KÜREYİCİ

 1. [isim] Cevher veya posayı, sabit bir makara üzerinden dönüş yapan sonsuz halat aracılığıyla arkaya doğru küreyen mekanik düzen

KÜREKSİZ

 1. [sıfat] Küreği olmayan

KÜREMSİ

 1. [sıfat] Küreye benzeyen
 2. [isim] Eğriliği azar azar değişen ve biçimi küreye yakın olan katı cisim

KÜRESEL

 1. [sıfat] Küre ile ilgili olan
 2. Küre biçiminde olan, kürevi
 3. Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global

KÜREKÇİ

 1. [isim] Kürek yapan veya satan kimse
 2. Sandal vb.nde kürek çeken kimse
  • "Sicilya'da bir yalı şehrine yaptığım baskında yeteri kadar kürekçi sağladım." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
 3. Fırın, tren, vapur vb. yerlerde ocağa kürekle kömür atan kimse

KÜREMEK

 1. [-i] Kürekle atıp temizlemek, kürelemek, kürümek

KÜREKLİ

 1. [sıfat] Küreği olan

KÜREVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Küresel, toparlak

KÜREME

 1. [isim] Küremek işi

KÜREK

 1. [isim] Toprak, kömür vb.ni bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
  • "Ölünün cesedi üstüne atılan birkaç kürek toprak gibi hatırası üzerine kapanan birkaç satır yazı!" (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Sandalın içine hızla atıldıktan sonra kürekleri var kuvvetiyle çekerek meskûn adanın kömür iskelesine yanaştı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan, bir ucu yassı, uzun ağaç
 3. Kürek cezası

KÜRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
 2. Yeryüzü, dünya
  • "Ben de yıldızlar gibi, küre gibi, ben de yalnız ve herkese uzaktım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü