Başında küm olan 19 kelime var. Küm ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde küm olan kelimeler listesine ya da sonu küm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında küm bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

KÜMBETLENMEK

11 Harfli Kelimeler

KÜMBETLENME

10 Harfli Kelimeler

KÜMELENMEK, KÜMELEŞMEK, KÜMÜLASYON

9 Harfli Kelimeler

KÜMELEMEK, KÜMELENİŞ, KÜMELENME, KÜMELEŞİM, KÜMELEŞME, KÜMÜLATİF

8 Harfli Kelimeler

KÜMBETSİ, KÜMELEME

7 Harfli Kelimeler

KÜMÜLTÜ, KÜMÜLÜS

6 Harfli Kelimeler

KÜMBET, KÜMELİ

5 Harfli Kelimeler

KÜMES

4 Harfli Kelimeler

KÜME


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KÜMBETLENMEK

 1. [nsz] Kümbet biçimini almak

KÜMBETLENME

 1. [isim] Kümbetlenmek işi

KÜMELENMEK

 1. [nsz] Bir yere toplanmak, yığılmak
  • "Binbir kuş parlak yapraklı ağaçlara kümelendi." (Sait Faik Abasıyanık)

KÜMÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kümelenme

KÜMELEŞMEK

 1. [nsz] Küme durumunda toplanmak
  • "İnsanlar telefon kulübelerinin önünde kümeleşmişlerdi." (Nazlı Eray)

KÜMELENME

 1. [isim] Kümelenmek işi
  • "Yağmur bulutları yine kümelenmeye başladı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Yığılma, biriktirme, toplanma, kümülasyon

KÜMELEŞİM

 1. [isim] Bir hastalığa karşı aşılanmış olan veya hastalık geçirmiş bir canlının kanında bulunan maddenin, hastalığın mikroplarını küme durumuna getirme olayı, aglütinasyon

KÜMELENİŞ

 1. [isim] Kümelenme işi veya biçimi

KÜMÜLATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kümeli
  • "Felsefi bilgi, kümülatif bilgidir."

KÜMELEŞME

 1. [isim] Kümeleşmek işi

KÜMELEMEK

 1. [-i] Küme durumuna getirmek, yığmak, biriktirmek

KÜMELEME

 1. [isim] Kümelemek işi
 2. Film yapımını kolaylaştırmak amacıyla aynı dekor içindeki çekimleri bir araya toplama, oyuncuların çalışma durumlarını düzenleme

KÜMBETSİ
...
KÜMÜLTÜ

 1. [isim] Kırlarda, ormanlarda eğreti olarak yapılmış bekçi veya avcı kulübesi

KÜMÜLÜS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Küme bulut

KÜMBET

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kubbe
 2. Koni, piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı
 3. Kubbe biçiminde toparlak kabartı

KÜMELİ

 1. [sıfat] Kümesi olan
 2. Birikmiş, katılmış, kümülatif

KÜMES

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
  • "Ne kümeste tavuk bırakırmış ne ahırda hayvan ne de ağılda koyun..." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Ufak ev
  • "Biriktirdiğimiz para ile bir kümes edindik."

KÜME

 1. [isim] Tümsek biçimindeki yığın
 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
  • "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler." (Nabizade Nazım)
 3. Tomar
 4. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek
 5. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig
 6. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü