Sonunda kça olan 66 kelime var. KÇA ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kça olan kelimeler listesine ya da başında kça olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

KARAKALPAKÇA

11 Harfli Kelimeler

KALABALIKÇA

10 Harfli Kelimeler

DALKAVUKÇA, DANGALAKÇA, SIRNAŞIKÇA, TOPARLAKÇA

9 Harfli Kelimeler

BULANIKÇA, BURUŞUKÇA, DAĞINIKÇA, PISIRIKÇA, ŞIMARIKÇA, YILIŞIKÇA, YUMUŞAKÇA

8 Harfli Kelimeler

AVANAKÇA, BOŞNAKÇA, ÇARPIKÇA, ÇAYLAKÇA, KANCIKÇA, KAYNAKÇA, KAYPAKÇA, KIPÇAKÇA, KIVRAKÇA, KORKAKÇA, MANTIKÇA, MANYAKÇA, PATLAKÇA, PAYTAKÇA, SARSAKÇA, SLOVAKÇA, SOĞDAKÇA, UFARAKÇA, YIRTIKÇA

7 Harfli Kelimeler

ABLAKÇA, AHLAKÇA, AHMAKÇA, ALÇAKÇA, BOZUKÇA, BUNAKÇA, BURUKÇA, ÇABUKÇA, ÇOCUKÇA, GICIKÇA, KAÇIKÇA, KAZAKÇA, KISIKÇA, KUMUKÇA, OLDUKÇA, ORTAKÇA, OYNAKÇA, POMAKÇA, SADIKÇA, SALAKÇA, SAPIKÇA, SICAKÇA, SOĞUKÇA

6 Harfli Kelimeler

ABUKÇA, AÇIKÇA, ALIKÇA, BASKÇA, ILIKÇA, IRAKÇA, UFAKÇA5 Harfli Kelimeler

ÇOKÇA, HAKÇA, SIKÇA

4 Harfli Kelimeler

AKÇA


Kelime bulma makinesi

A K Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ÇAK, KAÇ

2 Harfli Kelimeler

AÇ, AK

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KARAKALPAKÇA
...
KALABALIKÇA

 1. [sıfat] Biraz kalabalık
  • "Büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı." (Osman Cemal Kaygılı)

SIRNAŞIKÇA

 1. Sırnaşığa yakışır bir biçimde

DALKAVUKÇA

 1. [sıfat] Dalkavuk gibi
  • "Zeki savcı yardımcısı, Selman'ın sözlerindeki bu alaycı tonda, daha çok başasistanı memnun etmek isteyen dalkavukça bir gayret sezinlemişti." (Haldun Taner)
 2. [zarf] Dalkavuğa yakışır biçimde

DANGALAKÇA

 1. [sıfat] Dangalağa yakışır
 2. Dangalağa yakışır biçimde

TOPARLAKÇA

 1. [sıfat] Toparlağa yakın bir biçimde olan

YUMUŞAKÇA

 1. [isim] Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
 2. [sıfat] Biraz yumuşak
 3. [zarf] Yumuşak bir biçimde
  • "Belinden kavrayıp demin çıktığı kapıdan içeriye yumuşakça sürükledim." (Refik Halit Karay)

DAĞINIKÇA

 1. Biraz dağılmış, dağınık gibi
  • "İçerisi biraz dağınıkça fakat insana sükûnet veren bir yerdi." (Cahit Uçuk)

BURUŞUKÇA

 1. [sıfat] Biraz buruşuk olan, pek düzgün olmayan

BULANIKÇA

 1. [sıfat] Biraz bulanık olan, çok duru olmayan
  • "Yıkanmak için kırık küvete boşalttığı bulanıkça suya baktı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

ŞIMARIKÇA

 1. Şımarık bir biçimde

PISIRIKÇA

 1. [zarf] Pısırık gibi, pısırığa yaraşır biçimde

YILIŞIKÇA

 1. Yılışık bir biçimde

PATLAKÇA

 1. [sıfat] Patlak gibi, patlağa benzer
  • "Yeni gelen başhekim ... orta boylu, cılız, patlakça gök gözlü bir adam." (Memduh Şevket Esendal)

KIVRAKÇA

 1. Kıvrak bir biçimde

KAYPAKÇA

 1. [sıfat] Biraz kaypak
 2. [zarf] Sözünde durmayarak, döneklik ederek

KANCIKÇA

 1. [zarf] Döneklik ederek, gizlice kötülükte bulunarak

SARSAKÇA

 1. [sıfat] Titrer gibi, sarsak
 2. [zarf] Sarsak bir biçimde, titreyerek

KAYNAKÇA

 1. [isim] Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi

BOŞNAKÇA
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü