Başında iste olan 37 kelime var. İste ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde iste olan kelimeler listesine ya da sonu iste ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında iste bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İSTEKLENDİRİCİ, İSTEKLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

İSTEKLENDİRME

12 Harfli Kelimeler

İSTENÇSİZLİK

11 Harfli Kelimeler

İSTEKLENMEK, İSTEKSİZLİK, İSTEMSİZLİK, İSTENÇÇİLİK

10 Harfli Kelimeler

İSTEKLENİŞ, İSTEKLENME, İSTEKSİZCE, İSTENİLMEK

9 Harfli Kelimeler

İSTEMSEME, İSTENÇSİZ, İSTENİLME

8 Harfli Kelimeler

İSTEKSİZ, İSTEMSİZ, İSTENÇÇİ, İSTENÇLİ, İSTENMEK, İSTEŞMEK, İSTETMEK

7 Harfli Kelimeler

İSTEKLİ, İSTEMEK, İSTEMLİ, İSTENME, İSTERİK, İSTEŞME, İSTETME, İSTEYİŞ

6 Harfli Kelimeler

İSTEKA, İSTEME, İSTENÇ, İSTERİ

5 Harfli Kelimeler

İSTEK, İSTEM, İSTER


Kelime bulma makinesi

E S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

SİTE

3 Harfli Kelimeler

ETİ, SET, SİT

2 Harfli Kelimeler

ES, ET, İS, İT, SE, Sİ, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İSTEKLENDİRMEK

 1. [-i] Birinde bir şey yapma isteğini uyandırmak, özendirmek, teşvik etmek

İSTEKLENDİRİCİ

 1. [isim] İstek uyandıran kimse, teşvikkâr

İSTEKLENDİRME

 1. [isim] İsteklendirmek işi, teşvik

İSTENÇSİZLİK

 1. [isim] İradesiz olma durumu, iradesizlik

İSTEMSİZLİK

 1. İstemsiz olma durumu

İSTEKLENMEK

 1. [nsz] Bir şeye karşı istek duymak, heveslenmek

İSTEKSİZLİK

 1. [isim] İsteksiz olma durumu
  • "Eskisi gibi çalışmaktan zevk almıyordu. İçinde anlaşılmaz bir isteksizlik vardı." (Reşat Nuri Güntekin)

İSTENÇÇİLİK

 1. [isim] Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradecilik, iradiye, volontarizm

İSTEKLENME

 1. [isim] İsteklenmek işi

İSTENİLMEK

 1. [nsz] İsteme işi yapılmak
  • "Gül Hanım'a balık yağı içirmek istenilmiş, şişesi bulunmuş, kaşığa konmuş yahut konmak istenilmiş, bu sırada şişe devrilmiş." (Memduh Şevket Esendal)

İSTEKSİZCE

 1. [zarf] İstek göstermeden, isteksiz olarak
  • "Köylü de beklenilmeyen bir cesaretle kendisine isteksizce verilen yere sıkıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

İSTEKLENİŞ

 1. [isim] İsteklenme işi veya biçimi

İSTENİLME

 1. [isim] İstenilmek, istenmek işi

İSTENÇSİZ

 1. [sıfat] Yapılması istenmediği hâlde yapılan (davranış), istenç dışı, irade dışı, iradesiz, gayrıiradi

İSTEMSEME

 1. [isim] İradeyi etkileyebilecek güçte olmayan, gelip geçici isteme
  • "Kararsızlık, ard arda gelen birbirine karşıt birtakım istemsemelerden oluşan bir durumdur."

İSTEMSİZ

 1. [sıfat] İstenmeden yapılan
 2. İstemeyerek yapılan

İSTEŞMEK

 1. [nsz] Karşılıklı sevgi belirtileri göstermek, flört etmek
  • "Daha kızken, isteşirlerken, Hasan bahçeye girer, pencerenin altına girer, bir iki kere Kezban diye seslenirdi." (Muzaffer Buukçu)

İSTENÇLİ

 1. [sıfat] İradeyle yapılan, iradi
  • "İstençli eylem."
 2. Herhangi bir dış zorunluluk söz konusu olmadan belirli bir durum karşısında girişilecek eylemi kararlaştıran ve uygulayabilen, iradeli

İSTENMEK

 1. [nsz] İstenilmek

İSTEKSİZ

 1. [sıfat] Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
  • "İsteksiz gözlerle listeye şöyle bir baktı." (Çetin Altan)
 2. [zarf] İsteksizce
  • "Güneş de bu duman yığınının içine dalıyor, isteksiz kaybolup gidiyor." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü