Sonunda ist olan 167 kelime var. İST ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ist olan kelimeler listesine ya da başında ist olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ANTİEMPERYALİST

14 Harfli Kelimeler

ANTİKAPİTALİST, FUNDAMENTALİST

13 Harfli Kelimeler

ANSİKLOPEDİST, EKSPRESYONİST, FİZYOTERAPİST, İNDETERMİNİST, İNDİVİDÜALİST, İRRASYONALİST, STRÜKTÜRALİST, SÜRNATÜRALİST, VİYOLONSELİST

12 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİST, ANTİSEMİTİST, EMPRESYONİST, ENFLASYONİST, ENTOMOLOJİST, GLASYOLOJİST, KARİKATÜRİST, MERKANTİLİST, PROPAGANDİST, PSİKİYATRİST, SUBJEKTİVİST

11 Harfli Kelimeler

AMERİKANİST, DETERMİNİST, EMPERYALİST, FİZYOLOJİST, İLLÜZYONİST, İRREDANTİST, KOLEKTİVİST, KOLONYALİST, MAKYAVELİST, MATERYALİST, MUTASYONİST, NASYONALİST, OBJEKTİVİST, ORYANTALİST, RASYONALİST, REVİZYONİST, SENDİKALİST, SPESİYALİST

10 Harfli Kelimeler

ANESTEZİST, ANTAGONİST, FEDERALİST, FİLATELİST, FOLKLORİST, KAPİTALİST, KARİYERİST, KONFORMİST, LEJİTİMİST, MİLİTARİST, NATÜRALİST, OPORTÜNİST, ORTOPEDİST, POZİTİVİST, PRAGMATİST, RÖLATİVİST, SEKÜLARİST, SOLİDARİST, SÜRREALİST, VİYOLONİST

9 Harfli Kelimeler

ANATOMİST, EKOLOJİST, EKONOMİST, FALANJİST, FANTEZİST, FORMALİST, GERMANİST, İRREALİST, MODERNİST, MONARŞİST, MONGOLİST, MONOTEİST, NEOFAŞİST, PLÜRALİST, POLİTEİST, REFORMİST, SEMBOLİST, SOSYALİST, STATOSİST

8 Harfli Kelimeler

AKVARİST, ALPİNİST, ALŞİMİST, ALTAYİST, AMPİRİST, ANARŞİST, ARYANİST, ASSOLİST, BATERİST, FATALİST, FEMİNİST, FETİŞİST, FİNALİST, FÜTÜRİST, GİTARİST, HEDONİST, HELENİST, HÜMANİST, İDEALİST, İSLAVİST, KABALİST, KEMALİST, KOMÜNİST, LENİNİST, MAKİNİST, MARKSİST, MAZOHİST, MAZOŞİST, MİKAŞİST, MODELİST, MORALİST, NATÜRİST, NEPOTİST, NİHİLİST, OPTİMİST, PANELİST, PANTEİST, PESİMİST, PİYANİST, POPÜLİST Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AFERİST, AMETİST, ANALİST, ARABİST, BAPTİST, DADAİST, DÜALİST, FİHRİST, İRANİST, LAMAİST, NARSİST, OLİJİST, OTOSİST, REALİST, SLAVİST, STİLİST, ÜTOPİST

6 Harfli Kelimeler

ARTİST, ATEİST, BUDİST, EGOİST, FAŞİST, GOŞİST, KORİST, KÜBİST, MONİST, NÜDİST, PÜRİST, SADİST, SOFİST, SOLİST, TURİST

5 Harfli Kelimeler

ASİST, DEİST, OTİST, TVİST

4 Harfli Kelimeler

KİST, PİST, ŞİST


Kelime bulma makinesi

S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SİT

2 Harfli Kelimeler

İS, İT, Sİ, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTİEMPERYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Emperyalizme karşı olan

ANTİKAPİTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kapitalist rejime karşı olan (kimse)

FUNDAMENTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dinci

FİZYOTERAPİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fizik tedavisi ve rehabilitasyon değerlendirmelerini ve uygulamalarını yapan kimse

ANSİKLOPEDİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ansiklopedici
 2. [sıfat] Geniş, derin bilgisi olan

EKSPRESYONİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dışa vurumcu

SÜRNATÜRALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaüstücü

İNDİVİDÜALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bireyci

STRÜKTÜRALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapısalcı

VİYOLONSELİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Viyolonselci

İNDETERMİNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belirlenmezci

İRRASYONALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Us dışıcı

EMPRESYONİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İzlenimci

SUBJEKTİVİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öznelci

MERKANTİLİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Merkantilizm yanlısı olan kimse

ENFLASYONİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, enflasyona bağlı
  • "Enflasyonist baskı."

PSİKİYATRİST

 1. [isim] Bakınız psikiyatr

GLASYOLOJİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Buzul bilimci

ANTİKOMÜNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Komünizme karşı olan

ANTİSEMİTİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı ayırt edici önlemler alınmasını isteyen görüşe bağlı olan (kimse)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü