Sonunda ist olan 204 kelime var. İST ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ist olan kelimeler listesine ya da başında ist olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİST, ANTİEMPERYALİST, ANTROPOSANTRİST

14 Harfli Kelimeler

ANTİKAPİTALİST, ANTROPOMORFİST, FUNDAMENTALİST, KONSTRÜKTİVİST

13 Harfli Kelimeler

ANSİKLOPEDİST, EKSPRESYONİST, FİZYOTERAPİST, İNDETERMİNİST, İNDİVİDÜALİST, İRRASYONALİST, KONSEPTÜALİST, POSTMODERNİST, STRÜKTÜRALİST, SÜRNATÜRALİST, VİYOLONSELİST

12 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİST, ANTİSEMİTİST, DENDROLOJİST, EMPRESYONİST, ENFLASYONİST, ENTOMOLOJİST, GLASYOLOJİST, İMMÜNOLOJİST, KARİKATÜRİST, MERKANTİLİST, OBSKÜRANTİST, PERİPATETİST, PROPAGANDİST, PSİKİYATRİST, SPİRİTÜALİST, SUBJEKTİVİST, TRANSFORMİST

11 Harfli Kelimeler

AMERİKANİST, DETERMİNİST, EGOSANTRİST, EMPERYALİST, FİZYOLOJİST, İLLÜZYONİST, İRREDANTİST, KOLEKTİVİST, KOLONYALİST, MAKYAVELİST, MATERYALİST, MUTASYONİST, NASYONALİST, OBJEKTİVİST, ORYANTALİST, PANTURANİST, PATERNALİST, PRİMİTİVİST, PROBABİLİST, PSİKANALİST, RASYONALİST, REVİZYONİST, SENDİKALİST, SPESİYALİST, VOLONTARİST

10 Harfli Kelimeler

ANESTEZİST, ANTAGONİST, EVDEMONİST, FEDERALİST, FENOMENİST, FİLATELİST, FOLKLORİST, KAPİTALİST, KARİYERİST, KONFORMİST, LEJİTİMİST, LİBERALİST, MİLİTARİST, NATÜRALİST, OPORTÜNİST, ORTOPEDİST, PANTÜRKİST, PARALELİST, POZİTİVİST, PRAGMATİST, RÖLATİVİST, SEKÜLARİST, SOLİDARİST, STRATEJİST, SÜRREALİST, VİYOLONİST

9 Harfli Kelimeler

AKTÜALİST, AMORALİST, ANATOMİST, EKOLOJİST, EKONOMİST, FALANJİST, FANTEZİST, FORMALİST, GERMANİST, HİLOZOİST, HİPNOTİST, İRREALİST, MODERNİST, MONARŞİST, MONGOLİST, MONOTEİST, NEOFAŞİST, PLÜRALİST, POLİTEİST, REFORMİST, SEMBOLİST, SOSYALİST, STATOSİST

8 Harfli Kelimeler

AKTİVİST, AKVARİST, ALPİNİST, ALŞİMİST, ALTAYİST, AMPİRİST, ANARŞİST, ARYANİST, ASSOLİST, BATERİST, FATALİST, FEMİNİST, FETİŞİST, FİNALİST, FÜTÜRİST, GİTARİST, HEDONİST, HELENİST, HÜMANİST, İDEALİST, İSLAVİST, KABALİST, KEMALİST, KOMÜNİST, LENGÜİST, LENİNİST, MAKİNİST, MARKSİST, MAZOHİST, MAZOŞİST, MİKAŞİST, MODELİST, MONADİST, MORALİST, NATÜRİST, NEPOTİST, NİHİLİST, OPTİMİST, PANELİST, PANTEİST Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AFERİST, AMETİST, ANALİST, ARABİST, BAPTİST, ÇELLİST, DADAİST, DÜALİST, FİDEİST, FİHRİST, İRANİST, LAMAİST, NARSİST, OLİJİST, OTOSİST, REALİST, SLAVİST, STİLİST, ÜTOPİST

6 Harfli Kelimeler

ARTİST, ATEİST, BUDİST, EGOİST, FAŞİST, GOŞİST, KORİST, KÜBİST, MONİST, NAZİST, NÜDİST, PÜRİST, RASİST, SADİST, SOFİST, SOLİST, TURİST5 Harfli Kelimeler

ASİST, DEİST, OTİST, TEİST, TVİST

4 Harfli Kelimeler

KİST, PİST, ŞİST


Kelime bulma makinesi

S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SİT

2 Harfli Kelimeler

İS, İT, Sİ, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTİEMPERYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Emperyalizme karşı olan

ANTROPOSANTRİST
...
ABSTRAKSİYONİST
...
ANTROPOMORFİST
...
FUNDAMENTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dinci

ANTİKAPİTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kapitalist rejime karşı olan (kimse)

KONSTRÜKTİVİST
...
FİZYOTERAPİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fizik tedavisi ve rehabilitasyon değerlendirmelerini ve uygulamalarını yapan kimse

İNDİVİDÜALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bireyci

EKSPRESYONİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dışa vurumcu

STRÜKTÜRALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapısalcı

ANSİKLOPEDİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ansiklopedici
 2. [sıfat] Geniş, derin bilgisi olan

KONSEPTÜALİST
...
İRRASYONALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Us dışıcı

SÜRNATÜRALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaüstücü

POSTMODERNİST
...
VİYOLONSELİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Viyolonselci

İNDETERMİNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belirlenmezci

SUBJEKTİVİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öznelci

ANTİKOMÜNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Komünizme karşı olan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü