Sonunda ire olan 29 kelime var. İRE ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ire olan kelimeler listesine ya da başında ire olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

BAŞHEMŞİRE, BİRDENBİRE

9 Harfli Kelimeler

MÜFEKKİRE, MUHARRİRE

8 Harfli Kelimeler

ÜVENDİRE

7 Harfli Kelimeler

HEMŞİRE, SİSTİRE, TEZKİRE, VESAİRE

6 Harfli Kelimeler

BADİRE, BAKİRE, CEBİRE, CEZİRE, HAZİRE, KAHİRE, MESİRE, MÜDİRE, NAZİRE, SEFİRE, VETİRE, ZAHİRE5 Harfli Kelimeler

DAİRE, ESİRE, ŞAİRE

4 Harfli Kelimeler

FİRE, PİRE, ŞİRE, TİRE, VİRE


Kelime bulma makinesi

E R İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞHEMŞİRE

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Bir klinik veya hastanede hemşireleri yönetmekle görevlendirilen hemşire

BİRDENBİRE

 1. [zarf] Ansızın
  • "Birdenbire bulunduğumuz odanın kapısı açılıverdi." (Sait Faik Abasıyanık)

MUHARRİRE
...
MÜFEKKİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünme yetisi veya gücü

ÜVENDİRE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna nodul çakılmış uzun değnek, gönder
  • "Öküzün üvendiresini tuttu ve sakin, huzur dolu bir sesle haber verdi." (Nezihe Araz)

SİSTİRE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir tahtanın üzerindeki ufak pürüzleri giderip onu dümdüz bir duruma getirmeye yarayan ince çelik lama

HEMŞİRE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kız kardeş, bacı
  • "İyi tanıdığım anasına ve hemşirelerine hiçbir suretle benzemiyor." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Mesleki eğitim almış, hekimle iş birliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanı
  • "Koltuğunun altına bir hemşire gömleğini paket yapıp sıkıştırmış." (Sait Faik Abasıyanık)

VESAİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılan bir söz, ve benzerleri
  • "Biz yollarda eğer bulabilirsek başımıza gölge verecek kadar hurma dalı, ot vesaire topluyorduk." (Falih Rıfkı Atay)

TEZKİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Divan şairlerinin hayatını ve şiirlerini genellikle subjektif bir bakış açısıyla değerlendiren eser

VETİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Süreç

CEZİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ada

BAKİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cinsel ilişkide bulunmamış dişi, kız, kızoğlan, kızoğlankız
  • "Bu mahallede bakire kızları bakkal dükkânına bile yollamıyorlar." (Peyami Safa)

NAZİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz
 2. Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiir
  • "Yahya Kemal'e bayılıyor, boş zamanlarında onun rubailerine nazireler yazmaya çalışıyordu." (Haldun Taner)

ZAHİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl, aşlık
  • "Zihnini, cerre çıktığı vakit toplayacağı paradan, biriktireceği zahireden başka hiçbir fikir işgal edemezdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

HAZİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
 2. Cami, türbe, tekke vb. yerlerde çevresi parmaklıklarla çevrili mezar yeri

MESİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gezinti yeri, gezilecek yer

MÜDİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kadın müdür, kadın yönetici

SEFİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bayan elçi
 2. Elçi karısı

CEBİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha, süyek, koaptör

KAHİRE
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü