Başında insa olan 30 kelime var. İNSA ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde insa olan kelimeler listesine ya da sonu insa ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

İNSANİYETSİZLİK

14 Harfli Kelimeler

İNSANCILLAŞMAK, İNSANİÇİNCİLİK

13 Harfli Kelimeler

İNSANCILLAŞMA

12 Harfli Kelimeler

İNSANIMSILAR, İNSANİYETSİZ

11 Harfli Kelimeler

İNSAFSIZLIK, İNSANCILLIK, İNSANGİLLER, İNSANİYETLİ, İNSANLAŞMAK

10 Harfli Kelimeler

İNSAFLILIK, İNSAFSIZCA, İNSANLAŞMA, İNSANSILAR

9 Harfli Kelimeler

İNSANİYET, İNSANOĞLU, İNSANÜSTÜ

8 Harfli Kelimeler

İNSAFSIZ, İNSANCIL, İNSANLIK, İNSANSIZ

7 Harfli Kelimeler

İNSAFLI, İNSANCA, İNSANCI, İNSANLI, İNSANSI

6 Harfli Kelimeler

İNSANİ

5 Harfli Kelimeler

İNSAF, İNSAN


Kelime bulma makinesi

A N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

NİSA

3 Harfli Kelimeler

ANİ, ASİ, İSA, NAS, SAN, SİN

2 Harfli Kelimeler

AN, AS, İN, İS, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNSANİYETSİZLİK

 1. [isim] İnsaniyetsiz olma durumu

İNSANCILLAŞMAK

 1. [nsz] İnsancıl duruma gelmek

İNSANİÇİNCİLİK

 1. [isim] İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti, antroposantrizm

İNSANCILLAŞMA

 1. [isim] İnsancıllaşmak işi

İNSANIMSILAR

 1. [isim] İnsansılar

İNSANİYETSİZ

 1. [sıfat] İnsanlığı olmayan, mürüvvetsiz

İNSANLAŞMAK

 1. [nsz] İnsanca davranma özelliği kazanmak, insana yaraşır biçimde davranmak

İNSANGİLLER

 1. [isim] Fosil durumunda yaşayan insanı kapsayan familya

İNSANİYETLİ

 1. [sıfat] İnsanlığı olan, mürüvvetli
  • "Şöyle böyle derler amma erkeklerin içinde de ne insaniyetlileri var." (Reşat Nuri Güntekin)

İNSAFSIZLIK

 1. İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma, vicdansızlık
  • "Bu işlerle uğraşan insanların hepsini yalancı ... addetmek insafsızlık olur." (Reşat Nuri Güntekin)

İNSANCILLIK

 1. [isim] Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağın skolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşü, hümanizm, hümanizma
  • "Mektupları ... hep aynı incelik, aynı candanlık, aynı insancıllık ile dolu idiler." (Haldun Taner)
 2. İnsanlık sevgisini, insan ululuğunu en yüce amaç ve olgunluk sayan öğreti, beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma

İNSANLAŞMA

 1. [isim] İnsanlaşmak durumu

İNSAFLILIK

 1. [isim] İnsaflı olma durumu

İNSAFSIZCA

 1. [zarf] İnsafsız bir biçimde, gaddarca

İNSANSILAR

 1. [isim] Maymunları ve insangilleri içine alan maymunlar alt takımı, insanımsılar, antropoitler

İNSANOĞLU

 1. [isim] İnsan, âdemoğlu
  • "Ne kadar küçük olursa olsun, insanoğlu daha o yaştan çıkarını, içgüdüsü ile, aklı ile çok iyi bilir." (Haldun Taner)

İNSANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsanlık
  • "Kalbim büyük ve güzel şeylerin aşkıyla genişliyor, bütün insaniyeti kucaklıyordu." (Hüseyin Cahit Yalçın)
  • "Hakkında bilgisi olanların aşağıdaki adrese bildirmelerini insaniyet namına rica ederim." (Sait Faik Abasıyanık)

İNSANÜSTÜ

 1. [sıfat] İnsan gücünü ve yeteneklerini aşan, fevkalbeşer
  • "Hasan, onun için isteklerine boyun eğilir, ölünceye kadar ayaklarının altında yaşamış, insanüstü bir erkekti." (Halide Edip Adıvar)

İNSAFSIZ

 1. [sıfat] İnsafı olmayan, vicdansız, imansız
  • "Dünyanın en insafsız elleri sanki beni kırbaçlarla, sopalarla dövdüler." (Hüseyin Cahit Yalçın)

İNSANLIK

 1. [isim] İnsan olma durumu
 2. İnsanca davranma
  • "İki üç aydır şu Çukurova'da gezdik, gezdik, insanlıktan çıktık." (Yahya Kemal)
 3. İnsanların tümü, beşeriyet
  • "İnsanlık âlemi."
 4. Doğru dürüst insana yakışır durum, adamlık, âdemiyet
 5. İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi
  • "Bugün her şeye karşın en güçlü günlerimi yaşıyorsam bunu gördüğüm insanlık eğitimine borçluyum." (Azra Erhat)
 6. İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi
  • "Benim ona fenalık etmem, insanlığa aykırı bir şeydir." (Reşat Nuri Güntekin)
 7. İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma
  • "Öyle kimseler ki, insana insanlık dersi verebilirler." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü