Başında ilt olan 21 kelime var. İLT ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ilt olan kelimeler listesine ya da sonu ilt ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İLTİHAPLANMAK

12 Harfli Kelimeler

İLTİHAPLANMA, İLTİMASÇILIK

10 Harfli Kelimeler

İLTİFATKAR, İLTİHAPSIZ

9 Harfli Kelimeler

İLTİFATLI, İLTİHAPLI, İLTİMASÇI, İLTİMASLI, İLTİZAMCI

8 Harfli Kelimeler

İLTİHABİ, İLTİSAKİ, İLTİZAMİ

7 Harfli Kelimeler

İLTİBAS, İLTİFAT, İLTİHAK, İLTİHAP, İLTİMAS, İLTİSAK, İLTİZAM

6 Harfli Kelimeler

İLTİCA


Kelime bulma makinesi

L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL, İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLTİHAPLANMAK

 1. [nsz] Bir doku veya bir organda iltihap toplamak, yangılanmak

İLTİHAPLANMA

 1. [isim] İltihaplanmak işi, yangılanma

İLTİMASÇILIK

 1. [isim] Kayırma işi, kayırıcılık veya kayırmacılık

İLTİFATKAR
...
İLTİHAPSIZ

 1. [sıfat] İltihabı olmayan, yangısız

İLTİHAPLI

 1. [sıfat] İltihabı olan, yangılı

İLTİZAMCI

 1. [isim] Kesenekçi

İLTİMASLI

 1. [sıfat] Kayırılan (kimse)
 2. Kayırılarak yapılan (iş)

İLTİFATLI

 1. [sıfat] Yüze gülen, gönül alan
  • "Naciye Hanım bu iltifatlı karşılanışa aynı hararetle mukabele etmedi." (Peyami Safa)

İLTİMASÇI

 1. [isim] Kayırıcı

İLTİHABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İltihapla ilgili
 2. İltihabı olan, yangılı, iltihaplı

İLTİSAKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bitişken

İLTİZAMİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İsteyerek, bilerek yapılan

İLTİSAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kavuşma, bitişme, birleşme

İLTİZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kayırma, bir tarafı tutma
 2. Gerekli bulma
 3. Kesenek

İLTİHAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katılma
  • "Ricat yolu üstünde bıraktığımız nöbetçiler birer birer müfrezeye iltihak etti." (Falih Rıfkı Atay)

İLTİHAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yangı

İLTİBAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birbirine çok benzeyen iki şeyin karışması, andırışma

İLTİMAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
  • "Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum, buysa beni yerin dibine geçiriyordu." (Orhan Kemal)
  • "Sanırım ki öğretmenler bana iltimas geçiyorlardı." (Azra Erhat)
 2. Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma
  • "İltiması geçmişe hasretmeyelim. Daha doğrusu iltiması büsbütün kaldıralım." (Haldun Taner)

İLTİFAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma
  • "Genç kızlar erkeklerin iltifatlarına nasıl karşılık vereceklerini şaşırmışlardı." (Mahmut Yesari)
  • "İltifat etti, hatırını sordu." (Memduh Şevket Esendal)
 2. İlgi gösterme, rağbet etme
  • "Kime iltifat dozunu artırırsa o gerçekten de bir şeyler olurdu." (Çetin Altan)
  • "Akşamki yemeklere iltifat eden çok oldu."
 3. Söz söylerken, daha çok etki sağlamak için beklenmedik bir anda sözü, konu ile çok yakından ilgili birine veya bir şeye yöneltme
 4. Yüzünü çevirerek bakma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü