Başında ilg olan 24 kelime var. İlg ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ilg olan kelimeler listesine ya da sonu ilg ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ilg bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İLGİLENEBİLMEK

13 Harfli Kelimeler

İLGİLENDİRMEK, İLGİLENEBİLME, İLGİSİZCESİNE

12 Harfli Kelimeler

İLGİLENDİRİŞ, İLGİLENDİRME, İLGİNÇLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

İLGİNÇLEŞME

10 Harfli Kelimeler

İLGİLENMEK, İLGİSİZLİK

9 Harfli Kelimeler

İLGİLEMEK, İLGİLENİŞ, İLGİLENME, İLGİLİLİK, İLGİNÇLİK, İLGİSİZCE

8 Harfli Kelimeler

İLGİLEME

7 Harfli Kelimeler

İLGEÇLİ, İLGİSİZ

6 Harfli Kelimeler

İLGİLİ, İLGİNÇ5 Harfli Kelimeler

İLGEÇ

4 Harfli Kelimeler

İLGA, İLGİ


Kelime bulma makinesi

G L İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

LİG

2 Harfli Kelimeler

İL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLGİLENEBİLMEK
...
İLGİSİZCESİNE
...
İLGİLENDİRMEK

 1. [-i] İlgisini çekmek, önem vermek
  • "Oralı mıdır, değil midir, beni zerre kadar ilgilendirmez." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [-le] Bir şeyle ilgili kılmak
 3. İlişkin olmak
  • "İşçileri ilgilendiren bir karar."
 4. Elverişli, uygun bulmak

İLGİLENEBİLME
...
İLGİNÇLEŞMEK

 1. [nsz] İlginç duruma gelmek

İLGİLENDİRİŞ

 1. [isim] İlgilendirme işi veya biçimi

İLGİLENDİRME

 1. [isim] İlgilendirmek işi

İLGİNÇLEŞME

 1. [isim] İlginçleşmek işi veya durumu

İLGİSİZLİK

 1. [isim] İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alakasızlık
 2. İlgi göstermeme durumu
  • "İşinin ehli, usta bir halk komiği idi; ilgisizlik içinde tek başına yapabileceğini yaptı ve gitti." (Haldun Taner)
 3. Gönlün sevgi, nefret vb. duygulardan soyutlanmış olması durumu, kayıtsızlık, lakaydi

İLGİLENMEK

 1. [-le] Birine karşı yakınlık duymak veya göstermek, alakalanmak
  • "Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir şeye karşı merak duymak
  • "Arkadaşım yeni buluşlarla ilgileniyor."
 3. [nsz] Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak
  • "Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi." (Necati Cumalı)

İLGİLEMEK

 1. [-i] İki parçayı birbirine eğreti olarak dikmek, teyellemek

İLGİLENİŞ

 1. [isim] İlgilenme işi veya biçimi

İLGİSİZCE
...
İLGİLİLİK

 1. [isim] İlgili olma durumu, mensubiyet

İLGİNÇLİK

 1. [isim] İlginç olma durumu
  • "Onun ilginçliği de bu gözlemlerde, ayrıntılardadır zaten." (Salâh Birsel)

İLGİLENME

 1. [isim] İlgilenmek işi

İLGİLEME

 1. [isim] İlgilemek işi

İLGİSİZ

 1. [sıfat] İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alakasız, lakayıt, bigâne

İLGEÇLİ

 1. [sıfat] İlgeci olan, edatlı

İLGİNÇ

 1. [sıfat] İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan
  • "Yöneticinin Karpiç gecelerine dair de ilginç anıları vardı." (Çetin Altan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü