Sonunda il olan 8 harfli 38 kelime var. İL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde il olan kelimeler listesine ya da başında il olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ERKEKÇİL

 1. [sıfat] Erkeğe düşkün

ANAERKİL

 1. [sıfat] Ana erki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal

SİLİSÇİL

 1. [sıfat] Silisli yerde yetişen (bitki)

KARBONİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birleşme değeri 2 olan karbonmonoksit

HİDROFİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sucul
 2. [isim] Su böceği

HİGROFİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Nemcil

MÜMESSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Temsilci
  • "Her sandala böyle bütün devrin mümessili bir hanımefendi oturtulmuş gibi..." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ZENCEFİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zencefilgillerden, Hindistan ve Malezya'da yetişen, yaklaşık 100 cm yüksekliğinde, kamış görünüşünde, çok yüksek ve otsu bir bitki (Zingiber officinale)
 2. Bu bitkiden elde edilen ve baharat olarak kullanılan toz
  • "Kocaman duvara sırtını vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş salep içerlerdi." (Sait Faik Abasıyanık)

NEKROFİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ölü sevici

BAŞVEKİL

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başbakan
  • "Başvekil olan Ahmet Vefik Paşa hemen arabasına atlayıp gitmiş." (Abdülhak Şinasi Hisar)

MUSTATİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dikdörtgen
  • "O siyah ağaç gövdesi, o mustatilin içine ne kadar güzel oturmuş." (Orhan Veli Kanık)

İSKANDİL

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Denizin derinliğini ölçme
 2. Bu iş için kullanılan araç
  • "Evde kimsenin olmadığını telefonla iskandil ediyorlarmış diyor Bedri." (Oktay Rifat)
 3. İşin içyüzünü öğrenme, bilgi toplama, sorup soruşturma
  • "İstanbul'daki ilk günlerinde yaptığı iskandiller, umduğunun tersine olarak burada geçimini kolay sağlayamayacağını göstermişti." (Haldun Taner)

YEMİŞÇİL

 1. [sıfat] Yemişle beslenen

KARANFİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karanfilgillerden, güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi (Dianthus caryophyllus)
 2. Mersingillerden, Molük adalarında, Filipinler'de ve Hindistan'da yetişen ve yaprakları sürekli yeşil kalan bir ağaç (Caryophyllus aromaticus)
 3. Bu ağacın karanfil yağı elde edilen ve baharat olarak kullanılan, ağız kokusunu gideren, acımsı, koyu renkli, küçük çivi biçimindeki tomurcuğu
  • "Yengemin verdiği karanfili dişlerimle ezip emerek odaya giriyorum." (Yusuf Ziya Ortaç)

GENİZSİL

 1. [sıfat] Geniz özelliği taşıyan, nazal

DERYADİL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Her şeyi hoş gören, çok sabırlı

KİREÇÇİL

 1. [sıfat] Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen (bitki), kireçyeren karşıtı
  • "Yonca kireççil bitkilerdendir."

PALMİTİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Palmitik asitten türeyen C15H31-CO formülündeki tek değerli kök

BÖCEKÇİL

 1. Böcek yiyen, böcekle beslenen (hayvan veya bitki)

SERSEFİL

 1. [sıfat] Çok sefil olan, yoksul
  • "Onlar da olmasaydı sersefildim köy yerinde." (Abbas Sayar )
  • "Burada sersefil olmanızın bir anlamı yok, bence eve gitmeniz daha yararlı olur." (Ahmet Ümit)
 2. Çok perişan, üzgün
 3. [zarf] Sefil, yoksul bir biçimde

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü