Sonunda il olan 7 harfli 27 kelime var. İL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde il olan kelimeler listesine ya da başında il olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MAKABİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin öncesi, geçmişi

ÖZGECİL

 1. [sıfat] Özgeci tutumu olan
  • "Kadın erkeğe göre daha özgecil, sevmeye daha uygun bir yapıdadır." (Orhan Hançerlioğlu)

MÜMASİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Benzeyen, andıran
  • "Adapazarı havalisinde de buna mümasil bir hadise vukua geldi." (Atatürk)

NEVAZİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Nezle
  • "Sabah erkenden ayaza çıkarsan nevazil olursun..." (Burhan Felek)

ÖDEVCİL

 1. [sıfat] Ödevine bağlı olan, ödevlerini yerine getirmeyi seven, vazifeşinas

İSRAFİL
...
TANECİL

 1. [sıfat] Tahılla beslenen

EYNESİL
...
AVROVİL

 1. [isim] Avrupa Birliği dışındaki ülkeler tarafından çıkarılan ve tutulan avroya dayalı borç senedi

MÜNFAİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gücenmiş, alınmış, kırgın
  • "Sende kalmıştı münfail, kırgın / Mustarip gönlümün son ümidi." (Tevfik Fikret)
 2. Edilgin

MÜDAHİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Karışan
 2. Davaya müdahale eden
  • "Müdahil avukat."

EKLESİL

 1. [isim] Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi

HEMOFİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Kanaması dinmeyen, hemofili hastalığına tutulan (kimse)

EHLİDİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gönül eri
  • "Ehlidildir diyemem sinesi saf olmayana." (Nefî)

MUTEDİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ilımlı
  • "O, tarafsızlığın mutedil duygularından ziyade taraftarlığın şiddetli hırslarından zevk alırdı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Ilıman

CEBRAİL
...
MUKABİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
  • "Düşmanlarla beraber Anadolu'da mukabil teşkilat yapmak üzere yetmiş beş kişi kadar göndermiş." (Atatürk)
 2. Bir şeyin karşısında bulunan
 3. [zarf] Karşılık olarak
  • "Bir iki iyi habere mukabil her gün nice kaza ve bela haberleri verir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 4. [zarf] Rağmen
  • "Annemi çok sevmesine mukabil, teyzemle arası bozuktu." (Reşat Nuri Güntekin)

İKİRCİL

 1. [sıfat] İki anlama da gelen ve iki türlü yorumlanabilecek nitelikte olan, iki anlamlı
  • "Mısır, ikircil bir kelimedir."

BAZOFİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Baz veya bazikAlkali özelliği üstün olan bitki
 2. [sıfat] Baz veya bazik boyalara karşı eğilimi olan

İKİNCİL

 1. [sıfat] Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
  • "Savaş cehennemine bizzat tanık olmuş bir adam için, bu hedefin dışında her şey ikincil kalıyordu." (Ayşe Kulin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü