Sonunda il olan 5 harfli 76 kelime var. İL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde il olan kelimeler listesine ya da başında il olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KOPİL

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Arsız sokak çocuğu
  • "Mahallenin kopilleri ellerinde fener, kapı kapı dolaşır para toplarlarmış." (Reşat Enis)
 2. Babası belli olmayan çocuk

ÇİĞİL
...
DİŞİL

 1. [sıfat] Bazı dillerde dişi cinsten sayılan (kelime), müennes

TADİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tadilat
  • "Teklif olunan antlaşma tadilleri pek sudan şeylerdi." (Falih Rıfkı Atay)
  • "İyi bir terzinin bize giydirdiği esvaplar yalnız vücudumuza geçmiş ve onun şeklini tadil etmiş sayılamaz." (Abdülhak Şinasi Hisar)

CELİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok büyük, ulu
 2. Çok büyük, ulu (Tanrı)

NAKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
 2. Göç, taşınma
  • "İşte, nakil masrafı da avucumda, diyerek otuz lirayı saydı." (Sermet Muhtar Alus)
 3. Anlatma, söyleme, hikâye etme
 4. Bir görevden başka bir göreve atanma, tayin
 5. Yazı veya resmin aynısını başka bir şeyin üzerine yapma, kopya etme
 6. Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme

TACİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme

KAHİL
...
KEFİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Borcunu ödemeyenin veya verdiği sözü yerine getirmeyenin bütün sorumluluğunu üzerine alan kimse
  • "Her hâllerine ben kefilim diyordu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Kefil olmak istediğiniz adamı evvela benden soracaksınız." (Abdülhak Şinasi Hisar)

DELİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare
  • "Milletlerin hürriyet için yaptıkları fedakârlıklardan canlı deliller gösteriyordu." (Peyami Safa)
 2. Kanıt
  • "Elde hiçbir delil olmadığı için serbest bırakıldı." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. (deli:li) Kılavuz, rehber

SEFİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sefalet çeken, yoksul
  • "Bu, korkunç bir çocukluğun, sefil, bahtsız bir çocukluğun devamıdır." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Alçak

SAHİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karanın deniz, göl, ırmak boyunca uzanan bölümü, kıyı, yaka, yalı
  • "Bir gün, adanın sahilinde, bir soğan yüklü kayık gelip demirledi." (Sait Faik Abasıyanık)

KİRİL
...
CEMİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Güzel (erkek)
 2. Tanrı'nın sıfatlarından biri

TALİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sebep gösterme
 2. Tümdengelim

TEVİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
  • "Bu münasebetsizliği tevil edecek kimsede kudret kalmamıştı." (Sermet Muhtar Alus)
  • "Ne kadar inkâr etse hırsızlığı tevil götürmüyordu." (Ömer Seyfettin)

REZİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alçak, aşağılık
  • "Sadece rezil etmekle kalmayacağım, hapse de tıktıracağım." (Peyami Safa)
  • "Parmaklarının bileğime yapışacağından ve daha fazla rezil olacağımdan şüphe etmiyordum." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Hasan, bu dediğini yapsaydı, dört başı mamur bir dayak yiyip âleme rezil rüsva olacaktı." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Şu gömleğe bak, rezili çıkmış!" (Çetin Altan)

DEĞİL

 1. [isim] Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime
  • "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu." (Tarık Buğra)
  • "Ben parasında değilim, yeter ki iyi bir şey olsun."

ŞAMİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İçine alan, kaplayan, kapsayan

MİTİL

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı
 2. İki yüzü beyaz kapsız yorgan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü