Başında il olan 5 harfli 19 kelime var. İl ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde il olan kelimeler listesine ya da sonu il ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında il bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLKİN

 1. [zarf] Başta, başlangıçta, önce, iptida
  • "Rıza da ilkin onlara katılmış gidiyorken birden vazgeçti." (Haldun Taner)

İLMİK

 1. [isim] İlmek (I)

İLAVE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katma, ekleme, ulama
  • "Bu istilanın nasıl bir facia olduğunu Avrupa tarihçileri iyi yazdıkları için bir kelime ilave etmeye lüzum yoktur." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Eklenmiş, katılmış parça
 3. Arttırma, büyütme, abartma
 4. Ek

İLAHE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrıça

İLKEL

 1. [sıfat] İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif
  • "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var." (Çetin Altan)
 2. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif
 3. [isim] Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad
 4. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz
 5. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif

İLZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cevap veremez duruma getirme, susturma
 2. Herhangi bir iş yerinin gelirlerini toplama işini üzerine alma

İLHAN

 1. [isim] İmparator
 2. İran Moğollarında hükümdarın unvanı

İLAHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] "Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz
  • "İlahi Eda abla! Güzele bakmanın sevap olduğunu bilmez misin sen?" (Necati Cumalı)

İLGEÇ

 1. [isim] Edat

İLKAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dölleme
 2. Döllenme
 3. Aşılama

İLERİ

 1. [isim] Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
  • "O kadar üşümesi trende saatlerce hareketsiz kalmasından ileri geliyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Hatta daha ileriye giderek başka ve daha tuhaf şeyler düşündüm." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Ukalalığı daha da ileri götürmüştü." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir şeyin ulaşılacak yönü
  • "Yolun ilerisi düz."
  • "Garajdan tiyatro, gaz sandığından koltuk fikrini de zamanında ileri süren o olmuştu." (Haldun Taner)
 3. Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra
 4. [sıfat] Önde bulunan
  • "İleri karakol. İleri hat."
 5. [sıfat] Doğrusundan daha çok gösteren (saat)
  • "Saat beş dakika ileridir."
 6. [sıfat] Benzerlerini geride bırakmış
  • "İleri fikirler."
 7. [zarf] Öne doğru, ileri doğru
  • "Masayı biraz ileri çekelim."
 8. [ünlem] "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü
  • "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" (Atatürk)
 9. Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön

İLETİ

 1. [isim] Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj

İLLET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hastalık
  • "Ben şarlatan değilim, oğlum. Bu illetin devası bendedir." (Peyami Safa)
  • "Batı taklitçiliği de illet olduğu sorunlardan biri idi." (Haldun Taner)
  • "İnsan boyuna gezecek olursa baş dönmesi illetine uğrayacak." (Ahmet Rasim)
 2. Hastalık derecesine varan alışkanlık
  • "Ya sayfa sayfa mektup yazmak illetine tutulmuş olanlara ne diyeyim?" (Hüseyin Cahit Yalçın)
 3. Bozukluk
  • "Bu radyonun bir illeti var."
 4. [sıfat] Kızdıran, sinirlendiren (şey veya kimse)
 5. Sebep

İLENÇ

 1. [isim] Beddua, kargış

İLHAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katma, bağlama, ekleme
 2. Egemenliği altına alma

İLBAY

 1. [isim] Vali

İLAHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] "Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz
  • "İlahi Eda abla! Güzele bakmanın sevap olduğunu bilmez misin sen?" (Necati Cumalı)

İLHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Esin
  • "Kendimden ilhamı kurumuş bir sanatçı olarak bahsetmiştim." (Halide Edip Adıvar)
  • "Bu rüyayı ilham eden belki de bu halkaların kokusu idi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Tanrı'nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler

İLMEK

 1. [isim] Çözülmesi kolay düğüm, eğreti düğüm, ilmik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü