Başında il olan 10 harfli 27 kelime var. İl ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde il olan kelimeler listesine ya da sonu il ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında il bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLKELEŞMEK

 1. [nsz] İlke durumuna gelmek

İLAÇLANMAK

 1. [nsz] İlaçlama işi yapılmak veya ilaçlama işine konu olmak

İLGİSİZLİK

 1. [isim] İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alakasızlık
 2. İlgi göstermeme durumu
  • "İşinin ehli, usta bir halk komiği idi; ilgisizlik içinde tek başına yapabileceğini yaptı ve gitti." (Haldun Taner)
 3. Gönlün sevgi, nefret vb. duygulardan soyutlanmış olması durumu, kayıtsızlık, lakaydi

İLİŞKİNLİK

 1. [isim] İlişkin olma durumu, aidiyet

İLERLEYİCİ

 1. [sıfat] İleri giden, ilerleyen

İLİNTİLEME

 1. [isim] İlintilemek işi veya durumu

İLAÇSIZLIK

 1. [isim] İlaçsız olma durumu

İLKÖĞRENİM

 1. [isim] İlköğretim

İLİKLENMEK

 1. [nsz] İlikleme işi yapılmak

İLMİKLENME

 1. [isim] İlmiklenmek işi

İLERİCİLİK

 1. [isim] İlerici olma durumu, ilerici davranış

İLİŞTİRMEK

 1. [-i] İlişmesini sağlamak
  • "Seni bahçeye bir kenara iliştiririz." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bağlamak, tutturmak, eğreti takmak, hafifçe tutturmak

İLKELCİLİK

 1. [isim] Avrupa sanatının çağımıza kadar geçirdiği gelişmelerden habersiz görünen, ilkel ulusların sağlam, kaba, saf, yalın biçimli sanatını benimseyen görüş, primitivizm
 2. İlkellik özlemini ileri süren düşünce akımlarının genel adı, primitivizm

İLKELCİLER

 1. [isim] İlkelcilik yanlısı olan sanatçılar

İLKÖĞRETİM

 1. [isim] Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim
  • "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..." (Anayasa)

İLERLETMEK

 1. [-i] İlerlemesini sağlamak, ilerlemesine yol açmak
  • "Mektebiharbiyede öğrendiği ve daha sonra Galiçya cephesinde Alman subayları ile ilerlettiği Almanca ile askerî literatürü günü gününe takip eder." (Haldun Taner)

İLSİZLEŞME

 1. [isim] İlsizleşmek durumu

İLETİŞİMLİ

 1. [sıfat] İletişimi olan

İLMEKLEMEK

 1. [-i] İlmek durumuna getirmek

İLTİFATKAR
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü