Başında ik olan 7 harfli 13 kelime var. İk ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ik olan kelimeler listesine ya da sonu ik ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ik bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

K İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İKEBANA

Kelime Kökeni : Japonca

 1. [isim] Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi

İKİRCİM

 1. [isim] İkircik
  • "Kısa bir ikircimden sonra öneriyi kabul ediyorum." (Ahmet Ümit)

İKTİRAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaklaşma
  • "Konferansın müspet bir neticeye iktiran etmemiş olduğu malumunuzdur." (Atatürk)
 2. Bir yere ulaşma, erişme

İKİNCİL

 1. [sıfat] Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
  • "Savaş cehennemine bizzat tanık olmuş bir adam için, bu hedefin dışında her şey ikincil kalıyordu." (Ayşe Kulin)

İKİZLER
...
İKTİSAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ekonomi
  • "Biraz iktisat yapmaya mecburum." (Refik Halit Karay)
 2. Tutum

İKİLEME

 1. [isim] İkilemek işi
 2. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi

İKİRCİL

 1. [sıfat] İki anlama da gelen ve iki türlü yorumlanabilecek nitelikte olan, iki anlamlı
  • "Mısır, ikircil bir kelimedir."

İKİRCİK

 1. [isim] İşkil, şüphe, kuruntu
 2. Kararsızlık, tereddüt

İKTİDAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
  • "Bu iş benim iktidarım haricinde, demez mi?" (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği
 3. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi
  • "Almanya'daki öğrenciliğim Hitler'in iktidar yıllarına rastlar." (Haldun Taner)
 4. Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar

İKTİSAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kazanma, edinme, edinim

İKTİBAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ödünç alma
 2. Alıntı

İKRAMCI

 1. [isim] İkramda bulunmayı seven kimse, mükrim
  • "Buna rağmen pek misafirperver ve ikramcı idi." (Falih Rıfkı Atay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü