Sonunda ih olan 5 harfli 19 kelime var. İH ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ih olan kelimeler listesine ya da başında ih olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FATİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zafer kazanan, fetheden (kimse)
  • "Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Büyük ve önemli bir iş bitiren (kimse)
  • "Gazinoya bir fatih olarak giriyorum." (Refik Halit Karay)
 3. [isim] İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan
  • "Bizans fatihi kartal burunlu II. Mehmet ve Mısır fatihi yıldırım bakışlı Selim, birer dar çukura nasıl sığdılar?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

FAKİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Fıkıh bilgini

SARİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Açık, kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
  • "O zaman Müfit'i sarih bir şüphe yakaladı." (Peyami Safa)

TALİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şans
  • "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Her devirde talihi yaver gitmiş birisiydi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Bir gelinden ziyade, zalim bir nezri yerine getirmek için talihin kucağına atılmış bir kurbana benziyordu." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
  • "Talihimize küseriz ama millî menfaat prensiplerinin bizim yüzümüzden kötülenmesini istemeyiz." (Falih Rıfkı Atay)

SEFİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
  • "İçer, kumar oynar, başına bir sürü sefih insan toplardı." (Halide Edip Adıvar)

FERİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok sevinçli, neşeli

FESİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma
  • "Fesih kararı."
 2. Dağıtma, dağıtılma
  • "Parlamentonun feshi."

SEMİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cömert

VECİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yüz, çehre
 2. Yol, tarz
  • "Saçlarını âdeti veçhile parmaklarıyla taradı." (Sait Faik Abasıyanık)

NEZİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Temiz, temiz ahlaklı

TARİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
  • "19 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."
  • "Bir yaş gelir ki ondan sonra ehemmiyet verdiğiniz şeyler tarihe karışmış yani hayattan çıkmıştır." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim
 3. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı
  • "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!" (Refik Halit Karay)
 4. Tarih kitabı
  • "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."
 5. Tarih dersi
  • "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı." (Yusuf Ziya Ortaç)

NESİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kaldırma, hükümsüz bırakma
 2. Arap harflerinin, basımda ve yazma kitaplarda en çok kullanılan çeşidi

MERİH
...
FETİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma

SAHİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gerçek, doğru, sağın, hakiki
  • "Gazeteler bir şey yazmadılar, bize resmî, sahih hiçbir malumat vermiyorlar." (Memduh Şevket Esendal)

MESİH
...
KERİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tiksindirici, iğrenç

FASİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Açık ve düzgün (anlatış)
  • "... sözleri daha fasih çıkarmak için hafif şapırtılarla oynayan kırmızı dudaklarına takılıyordu." (Peyami Safa)
 2. Açık ve düzgün konuşma yeteneği olan

MEDİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Övme, övgü
  • "Gel ha güzel ha methin söyleyim / Ağzın şeker, dudakların bal gibi." (Dadaloğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü