İçinde zip olan 24 kelime var. İçerisinde ZİP bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında zip olan kelimeler listesine ya da Sonu zip ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

CAZİPLEŞEBİLMEK, CAZİPLEŞTİRİLME

14 Harfli Kelimeler

CAZİPLEŞEBİLME, CAZİPLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

CAZİPLEŞTİRME

11 Harfli Kelimeler

CAZİPLEŞMEK, HİZİPLEŞMEK, MUZİPLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

CAZİPLEŞME, FECRİKAZİP, HİZİPÇİLİK, HİZİPLEŞME, MUZİPLEŞME

8 Harfli Kelimeler

CAZİPLİK, GAZİPAŞA, MUZİPLİK

7 Harfli Kelimeler

HİZİPÇİ, MUZİPÇE

6 Harfli Kelimeler

TEKZİP

5 Harfli Kelimeler

CAZİP, HİZİP, MUZİP, NİZİP, TAZİP


Kelime bulma makinesi

P Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İP, İZ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CAZİPLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Cazipleşme imkânı veya olasılığı bulunmak

CAZİPLEŞTİRİLME

 1. [isim] Cazipleştirilmek işi

CAZİPLEŞEBİLME

 1. [isim] Cazipleşebilmek işi

CAZİPLEŞTİRMEK

 1. [-i] Cazip duruma getirmek

CAZİPLEŞTİRME

 1. [isim] Cazipleştirmek durumu

CAZİPLEŞMEK

 1. [nsz] Cazip duruma gelmek

HİZİPLEŞMEK

 1. [nsz] Hiziplere ayrılmak, klikleşmek

MUZİPLEŞMEK

 1. [nsz] Takılgan davranışta bulunmak

HİZİPLEŞME

 1. [isim] Hizipleşmek işi, klikleşme

FECRİKAZİP
...
HİZİPÇİLİK

 1. [isim] Örgütlenmiş bir topluluğun içinde bütünlüğü bozacak biçimde yeni bir topluluk oluşturma

CAZİPLEŞME

 1. [isim] Cazipleşmek durumu

MUZİPLEŞME

 1. [isim] Muzipleşmek işi

GAZİPAŞA
...
CAZİPLİK

 1. [isim] Cazip olma durumu
  • "Şık, şatafatlı görünen kıyafetleri, onları güzelliğin, şirinliğin ve cazipliğin birer timsali gibi gösteriyordu." (Osman Cemal Kaygılı)

MUZİPLİK

 1. [isim] Takılganlık, yaramazlık
  • "Mektepte böyle değildir ... sörlerin katmerli taassuplarını her gün şahlandıracak muziplikler bulurdu." (Aka Gündüz)
  • "Genç kadın, ona muziplik etmekten hoşlanır gibi gülerek devam ediyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Gülmüşler ve kendisine, arkadaşının bir muzipliğine uğradığını söylemişler." (Falih Rıfkı Atay)

MUZİPÇE

 1. [zarf] Muzibe yakışır biçimde, muzip gibi

HİZİPÇİ

 1. [isim] Hizip oluşturan veya bir hizip içinde yer alan kimse, klikçi
  • "Gerçi Meclisimebusandaki bağımsızlarla hizipçiler henüz tamamıyla bu partiye mal olmamışlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TEKZİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yalanlama
  • "Üçü de derhâl tekzip etti ve tekziplerinin başında tabii seksen yaşında olmadıklarını altını çizerek ilan ettiler." (Halide Edip Adıvar)
  • "Öyle bir şey uydur ki çabuk tekzip edilemesin." (Peyami Safa)

HİZİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bölük, kısım
 2. Bir siyasi partinin içinde, partinin izlemekte olduğu ana siyasi çizgiye karşı olan, ayrı bir teşkilat merkezi bulunan ve partinin çoğunlukla aldığı kararlara karşı savaşan parti içi grup, fraksiyon, klik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü