İçinde zın olan 26 kelime var. İçerisinde ZIN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında zın olan kelimeler listesine ya da Sonu zın ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

ZINGIRDATMAK

11 Harfli Kelimeler

ZINGILDAMAK, ZINGIRDAMAK, ZINGIRDATMA

10 Harfli Kelimeler

KAZINTISIZ, YAZINCILIK, ZINGILDAMA, ZINGIRDAMA

9 Harfli Kelimeler

APANSIZIN, KAZINTILI, SIZINTILI, ZINDIKLIK

8 Harfli Kelimeler

AĞZINDAN, KAZINMAK, YAZINSAL, ZINGADAK, ZINGIRTI

7 Harfli Kelimeler

ANSIZIN, AZINLIK, KAZINMA, KAZINTI, SIZINTI, YAZINCI

6 Harfli Kelimeler

ZINDIK

5 Harfli Kelimeler

YAZIN

4 Harfli Kelimeler

ZINK


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ZINGIRDATMAK

 1. [-i] Zangırdamasına sebep olmak, titretmek

ZINGILDAMAK

 1. [nsz] Zangırdamak

ZINGIRDAMAK

 1. [nsz] Zangırdamak

ZINGIRDATMA

 1. [isim] Zıngırdatmak işi

ZINGIRDAMA

 1. [isim] Zıngırdamak işi veya durumu

YAZINCILIK

 1. [isim] Edebiyatçılık

KAZINTISIZ

 1. [sıfat] Kazıntısı olmayan

ZINGILDAMA

 1. [isim] Zıngıldamak işi veya durumu

SIZINTILI

 1. [sıfat] Sızıntı yapan (hastalık)

ZINDIKLIK

 1. [isim] Zındık olma durumu

KAZINTILI

 1. [sıfat] Kazıntısı olan (kâğıt, yazı)

APANSIZIN

 1. [zarf] Ansızın

KAZINMAK

 1. [nsz] Kendi kendini kazımak
 2. Kazıma işi yapılmak
 3. Derisini kazır gibi kaşımak
 4. Derisi yüzülürcesine tıraş olmak
  • "Bıyığını kesmeyen bir azınlık kaldı ise bile sakal dipten kazınmıştı." (Haldun Taner)
 5. Her tarafı iyice temizlemek
 6. Varı yoğu, elindeki bütün parası alınmak veya çalınmak

ZINGADAK

 1. [zarf] Birdenbire ve sarsıntıyla
  • "Elli metre kadar yürüdük, birkaç egzoz gürültüsü çıkarıp zıngadak durdum." (Aka Gündüz)

AĞZINDAN

 1. birisinden dinleyerek
  • "Yusuf Efendi biçareye ağız açtırmıyordu."
  • "Gelgelelim Akif, Berlin'e gidip de oradaki kahveleri gördüğü vakit ağız değiştirmek zorunda kalır." (Salâh Birsel)
  • "Kolonya dökmekten, şeker tutmaktan, iyi gözükeceğim diye ağız etmekten yoruldu." (Lâtife Tekin)
  • "Ben nasıl ağız kullanıyorsam sen de o yolda konuş."
 2. adına
  • "Küçük bir ağız."
  • "Aman efendim, bendenize bir ağız açtılar, donakalmışım." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Çok şükür, ağzı laf yapandan çok, eli işe yatkın aydınlara muhtaç olduğumuzu, anlar gibiyiz." (Atilla İlhan)
  • "Hey zavallı balık, diyor, ağzın var dilin yok" (Sait Faik Abasıyanık)

ZINGIRTI

 1. [isim] Zangırdama sesi

YAZINSAL

 1. [sıfat] Edebî
  • "Yaşayan şiirler yazdı, ille yazınsal gerçeklik diye tutturmaktan vazgeçti." (Selim İleri)

SIZINTI

 1. [isim] Sızan şey
  • "Bu testinin çatlağı hiçbir sızıntı göstermemişti." (Aka Gündüz)
 2. Genellikle iltihaplanma sebebiyle deri veya mukozada beliren sıvı, akıntı

ANSIZIN

 1. [zarf] Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, durup dururken, gürpedek, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, yekin yekin, bedaheten, defaten, fücceten, nagehan, vehleten
  • "Zehra'nın bu ansızın ölümü, bütün felaketlerin üzerine yaman bir tüy dikmişti." (Osman Cemal Kaygılı)

AZINLIK

 1. [isim] Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
 2. Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca az bulunan topluluk, ekalliyet

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü