İçinde zın olan 27 kelime var. İçerisinde ZIN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında zın olan kelimeler listesine ya da Sonu zın ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

ZINGIRDATMAK

11 Harfli Kelimeler

DURMAKSIZIN, ZINGILDAMAK, ZINGIRDAMAK, ZINGIRDATMA

10 Harfli Kelimeler

KAZINTISIZ, YAZINCILIK, ZINGILDAMA, ZINGIRDAMA

9 Harfli Kelimeler

APANSIZIN, KAZINTILI, SIZINTILI, ZINDIKLIK

8 Harfli Kelimeler

AĞZINDAN, KAZINMAK, YAZINSAL, ZINGADAK, ZINGIRTI

7 Harfli Kelimeler

ANSIZIN, AZINLIK, KAZINMA, KAZINTI, SIZINTI, YAZINCI

6 Harfli Kelimeler

ZINDIK5 Harfli Kelimeler

YAZIN

4 Harfli Kelimeler

ZINK


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ZINGIRDATMAK

 1. [-i] Zangırdamasına sebep olmak, titretmek

ZINGIRDATMA

 1. [isim] Zıngırdatmak işi

DURMAKSIZIN
...
ZINGILDAMAK

 1. [nsz] Zangırdamak

ZINGIRDAMAK

 1. [nsz] Zangırdamak

ZINGILDAMA

 1. [isim] Zıngıldamak işi veya durumu

KAZINTISIZ

 1. [sıfat] Kazıntısı olmayan

ZINGIRDAMA

 1. [isim] Zıngırdamak işi veya durumu

YAZINCILIK

 1. [isim] Edebiyatçılık

SIZINTILI

 1. [sıfat] Sızıntı yapan (hastalık)

ZINDIKLIK

 1. [isim] Zındık olma durumu

APANSIZIN

 1. [zarf] Ansızın

KAZINTILI

 1. [sıfat] Kazıntısı olan (kâğıt, yazı)

KAZINMAK

 1. [nsz] Kendi kendini kazımak
 2. Kazıma işi yapılmak
 3. Derisini kazır gibi kaşımak
 4. Derisi yüzülürcesine tıraş olmak
  • "Bıyığını kesmeyen bir azınlık kaldı ise bile sakal dipten kazınmıştı." (Haldun Taner)
 5. Her tarafı iyice temizlemek
 6. Varı yoğu, elindeki bütün parası alınmak veya çalınmak

AĞZINDAN

 1. birisinden dinleyerek
  • "Yusuf Efendi biçareye ağız açtırmıyordu."
  • "Gelgelelim Akif, Berlin'e gidip de oradaki kahveleri gördüğü vakit ağız değiştirmek zorunda kalır." (Salâh Birsel)
  • "Kolonya dökmekten, şeker tutmaktan, iyi gözükeceğim diye ağız etmekten yoruldu." (Lâtife Tekin)
  • "Ben nasıl ağız kullanıyorsam sen de o yolda konuş."
 2. adına
  • "Küçük bir ağız."
  • "Aman efendim, bendenize bir ağız açtılar, donakalmışım." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Çok şükür, ağzı laf yapandan çok, eli işe yatkın aydınlara muhtaç olduğumuzu, anlar gibiyiz." (Atilla İlhan)
  • "Hey zavallı balık, diyor, ağzın var dilin yok" (Sait Faik Abasıyanık)

ZINGIRTI

 1. [isim] Zangırdama sesi

YAZINSAL

 1. [sıfat] Edebî
  • "Yaşayan şiirler yazdı, ille yazınsal gerçeklik diye tutturmaktan vazgeçti." (Selim İleri)

ZINGADAK

 1. [zarf] Birdenbire ve sarsıntıyla
  • "Elli metre kadar yürüdük, birkaç egzoz gürültüsü çıkarıp zıngadak durdum." (Aka Gündüz)

SIZINTI

 1. [isim] Sızan şey
  • "Bu testinin çatlağı hiçbir sızıntı göstermemişti." (Aka Gündüz)
 2. Genellikle iltihaplanma sebebiyle deri veya mukozada beliren sıvı, akıntı

KAZINTI

 1. [isim] Kazıyarak çıkarılan parça
 2. Kâğıtta kazıma izi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü