İçinde ys olan 104 kelime var. İçerisinde YS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ys olan kelimeler listesine ya da Sonu ys ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

HUYSUZLAŞIVERME, HUYSUZLAŞTIRMAK, SOYSUZLAŞTIRMAK

14 Harfli Kelimeler

BİREYSELLEŞMEK, HAYSİYETSİZLİK, HUYSUZLAŞTIRMA, SOYSUZLAŞTIRMA, UYSALLAŞTIRMAK, YÜZEYSELLEŞMEK

13 Harfli Kelimeler

BİREYSELLEŞME, DENEYSELCİLİK, HAYSİYETLİLİK, HAYSİYETSİZCE, UYSALLAŞTIRMA, YÜZEYSELLEŞME

12 Harfli Kelimeler

HAYSİYETİYLE, HUYSUZLANMAK, HUYSUZLAŞMAK, KAYSERİLİLİK, SOYSUZLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

BİREYSELLİK, DENEYSELLİK, DENEYSİZLİK, DETAYSIZLIK, DOLAYSIZLIK, DÜZEYSİZLİK, GİYSİSİZLİK, HAYSİYETSİZ, HUYSUZLANIŞ, HUYSUZLANMA, HUYSUZLAŞMA, SOYSUZLAŞMA, UYSALLAŞMAK, YÜZEYSELLİK

10 Harfli Kelimeler

DENEYSELCİ, DETAYSIZCA, DÜZEYSİZCE, EŞEYSELLİK, GÜNEYSINIR, HAYSİYETLİ, OLAYSIZLIK, TONMAYSTER, UYSALLAŞMA

9 Harfli Kelimeler

BAYSALLIK, BAYSUNGUR, BOYSUZLUK, HEYHEYSİZ, HUYSUZLUK, KAYSERİLİ, NEREDEYSE, SOYSUZLUK, TÜYSÜZLÜK

8 Harfli Kelimeler

AYSARLIK, BİLEYSİZ, BİREYSEL, BUĞDAYSI, DENEYSEL, DENEYSİZ, DETAYSIZ, DOLAYSIZ, DÜZEYSİZ, GİYSİLİK, GİYSİSİZ, HANDİYSE, HAYSİYET, HUYSUZCA, JOKEYSİZ, KALAYSIZ, SOYSUZCA, UYSALLIK, YÜZEYSEL

7 Harfli Kelimeler

AYSBERG, AYSFİLT, EŞEYSEL, EŞEYSİZ, GİYSİLİ, GÜNEYSU, KALAYSI, KAYSERİ, OLAYSIZ, ONAYSIZ, ÖYLEYSE, SIKIYSA, UYSALCA

6 Harfli Kelimeler

ALAYSI, BAYSAL, BOYSUZ, DUYSAL, HUYSUZ, KAYSER, OYSAKİ, RAYSIZ, SOYSAL, SOYSUZ, TÜYSÜZ, YAYSIZ5 Harfli Kelimeler

AYSAR, AYSIZ, GİYSİ, GNAYS, NEYSE, TÜYSÜ, UYSAL

4 Harfli Kelimeler

OYSA


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SOYSUZLAŞTIRMAK

 1. [-i] Soysuz bir duruma getirmek

HUYSUZLAŞTIRMAK
...
HUYSUZLAŞIVERME
...
HAYSİYETSİZLİK

 1. [isim] Haysiyetsiz olma durumu, haysiyetsizce davranış
 2. Onursuzluk

UYSALLAŞTIRMAK

 1. [-i] Uysal duruma getirmek

BİREYSELLEŞMEK

 1. [nsz] Bireye özgü bir duruma gelmek

YÜZEYSELLEŞMEK

 1. [nsz] Yüzeysel duruma gelmek, sathileşmek

HUYSUZLAŞTIRMA
...
SOYSUZLAŞTIRMA

 1. [isim] Soysuzlaştırmak işi

UYSALLAŞTIRMA

 1. [isim] Uysallaştırmak işi

BİREYSELLEŞME

 1. [isim] Bireyselleşmek işi

HAYSİYETLİLİK
...
HAYSİYETSİZCE
...
DENEYSELCİLİK

 1. [isim] Gerçek bilginin ancak deney yoluyla elde edilebileceğini, bilgilerimizin varsayıma dayanan bir nitelik taşıdığını, gerçeğin insan yaşantısının bir ürünü olarak düşünülmesi gerektiğini, değerler ile ahlaklılığın mutlak değil, toplumsal olduğunu ileri süren öğreti, eksperimantalizm

YÜZEYSELLEŞME

 1. [isim] Yüzeyselleşmek durumu

HUYSUZLANMAK

 1. [nsz] Huysuzluk etmek, huysuzca davranmak
  • "Çocuk uykusu geldiği için huysuzlanıyor."

SOYSUZLAŞMAK

 1. [nsz] Biyolojik, toplumsal, doğal bozulmaya, dağılmaya uğramak, tefessüh etmek
 2. Yaşama biçimi ve görevlerinde gerilemek, bozulmak, yozlaşmak, tefessüh etmek

KAYSERİLİLİK
...
HUYSUZLAŞMAK

 1. [nsz] Huysuz bir duruma gelmek
  • "Fakat bilmem neden, o anda birdenbire tepem atmıştı, huysuzlaşıvermiştim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

HAYSİYETİYLE

 1. [zarf] Nedeniyle
  • "Millî bir mesele olmak haysiyetiyle ..." (Atatürk)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü