İçinde ye olan 7 harfli 221 kelime var. İçerisinde YE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ye olan kelimeler listesine ya da Sonu ye ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EY, YE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PESPAYE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Alçak, soysuz, aşağılık
  • "Zaten yemişleri asil ve pespaye olarak ikiye tasnif etmek pek kolaydır." (Refik Halit Karay)

TAHLİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Boşaltma
  • "Evin tahliyesi iki gün sürdü."
 2. Tutukluyu serbest bırakma

FEYEZAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Taşma, taşkın, seylap
  • "Kıranları ve zelzeleleri, feyezanları ve harpleri görmüşlerdir." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bereket

YERİNME

 1. [isim] Yerinmek işi, teessüf

KİFAYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yeterli miktarda olma, yetme, kâfi gelme
  • "Kazandığım para benim sade hayatıma kifayet ediyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir işi yapabilecek yetenekte olma, yeterlik, liyakat, iktidar

VİLAYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İl
  • "İki haftadan beri komşu vilayetleri kasıp kavuran dayanılmaz sıcaklar burada..." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Valilik

TENKİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anüsten su vermek yoluyla kalın bağırsağın içini temizleme
 2. Bu iş için kullanılan araç

AMELİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yapılan iş, işlem
  • "Dışarı üflemesin diye evvela içmek ameliyesini öğrettim." (Ömer Seyfettin)

YERİNDE

 1. [sıfat] İyi, yeterli
  • "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Hayatını değiştirme kararımı yerinde bulması beni de memnun etti." (Cahit Uçuk)
 2. Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde
  • "Yerinde konuşmak."
 3. [zarf] Durumunda
  • "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde." (Memduh Şevket Esendal)

ZAFİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arıklık, zayıflık
 2. Dermansızlık, güçsüzlük

BEZELYE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, fasulyeye benzer, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
 2. Bu bitkinin yuvarlak tanesi

DÜNYEVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dünya ile ilgili, dünya işlerine ilişkin, uhrevi karşıtı

RİVAYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söylenti
  • "O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Son nefesini vermeden önce, biraz daha ışık, diye söylendiği rivayet edilir." (Haldun Taner)
 2. Bir olay, bir haber veya sözü nakletme
  • "Rivayete göre, iğrenç, akla gelmez uğursuzluklar işlemişler." (Refik Halit Karay)

SIHHİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sağlık işlerinin tümü

YENİMSİ

 1. [sıfat] Yeniyi andıran, yeniye benzeyen, yeni gibi

KÜLLİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü
  • "Fatih külliyesi."

KRUPİYE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kumarhanede veya oyun oynanan bir yerde oyunu yöneten kimse
  • "Uzakta bir krupiyenin kalın sesi işitiliyordu." (Hüseyin Cahit Yalçın)

TEZKİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Temize çıkarma, aklama
 2. Bir kimsenin iyi bir insan olduğunu kendisini tanıyanlardan soruşturarak ortaya çıkarma

EMNİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güvenlik
  • "Kendi vatandaşlarının ırz, mal, can emniyeti hakkında teminat istiyorlar." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Hele emniyet ettiğim birkaç uyanık arkadaşla bulunduğum zaman bülbül gibi ötüyordum." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Arkadaşının emniyet vermesine rağmen içi rahat değildi." (Mahmut Yesari)
 2. Güven, inanma, itimat
  • "Paris'teki hemşehriler bana büyük bir sevgi ve emniyetle kucaklarını açmışlardı." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Polis işleri
 4. Güvenlik işlerinin yürütüldüğü yer
  • "Emniyet müdürlüğü."
 5. Bir araçta güven sağlayıcı parça

YEDEKLİ

 1. [isim] Halk edebiyatında yedeklerle yazılan manzume

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü